Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande:

• Utövar tillsammans med styrelsen och arbetsutskottet ledningen för LO:s löpande verksamhet.
• Leder förhandlingarna vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträde.
• Svarar för att alla ärenden föredras.
• Ansvarar för att beslut från kongressen, representantskapet och styrelsen verkställs.
• Övergripande ansvaret för hela LO-kansliets arbete.

Politikområden (äger rätten att gå in i samtliga av LOs politikområden):
• Ekonomisk politik.
• Näringspolitik.
• Internationellt fackligt arbete.

Therese Guovelin, förste vice ordförande:

• Biträder ordförande och är i första hand ordförandes ställföreträdare.

Politikområden:
• Jämlikhet.
• Arbetsmarknads- och utbildningspolitik.
• Arbetslöshetsförsäkring.
• Facklig-politisk samverkan.
• Välfärd (men inte socialförsäkringar).
• Europeiska och nordiska fackliga frågor.
• EU-kommittén.
• Opinionsbildning.

Berit Müllerström, andre vice ordförande:

• Biträder ordförande och är i andra hand ordförandes ställföreträdare.

Politikområden:
• Arbetsmiljö och rehabilitering.
• Migration.
• Integration.
• Jämställdhet.
• Klimat och miljö.
• Facklig organisering.
• Facklig utbildning.
• LO:s regionala och lokala organisation.
• ”Främlingsfientlighet och rasism”.
• Stadgar.
• Socialfonden.
• Mångfald och representation.
• Ungdomsfrågor.

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare och tredje vice ordförande:

• Biträder ordförande och är i tredje hand ordförandes ställföreträdare.

Politikområden:
• Ansvarar för och samordnar förhandlingsverksamheten.
• Arbetsrätt och övrig reglering av anställningsvillkor.
• Löne- och arbetstidspolitik.
• Arbetslivsutveckling.
• Diskrimineringsfrågor.
• Avtals- och medlemsförsäkringar.
• Pensionsfrågor.
• Socialförsäkringar.
• Organisations- och gränsdragningsfrågor.
• Ägarfrågor.

Råden:

• Avtalsrådet – Torbjörn Johansson.

• Tvärfackliga rådet – Berit Müllerström ordförande, Therese Guovelin ledamot.

Utredningar på uppdrag av kongressen:

• Organisationsutredningen om LO:s framtida roll – Karl-Petter Thorwaldsson leder arbetet och även Berit Müllerström ingår i utredningen.

• Jämlikhetsutredningen – Therese Guovelin

• Näringspolitiska utredningen – Karl-Petter Thorwaldsson

• Det goda arbetet – Berit Müllerström

• Klimatutredningen – Berit Müllerström och/eller Karl-Petter Thorwaldsson. Diskussion pågår om klimatfrågan ska utredas  tillsammans med näringspolitiken.

LÄS OCKSÅ LO-basens uppdrag: att synas mer