LO:s ordförande ska synas mer i samhällsdebatten och vara mer tillgänglig för förbunden framöver. Det står klart efter LO-styrelsens möte på tisdagen.

LÄS OCKSÅ Så fördelas ansvarsområdena i LO:s ledning

LO:s kongress valde i juni en delvis ny LO-ledning. Ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och avtalssekreterare Torbjörn Johansson behöll sina poster medan Therese Guovelin och Berit Müllerström valdes in som nya förste, respektive andre vice ordförande.

Den nya ledningen har nu fördelat arbetsuppgifterna mellan sig och det blir en del förändringar.

Karl-Petter Thorwaldsson släpper till exempel huvudansvaret för arbetsmarknads- och utbildningspolitiken till Therese Gouvelin.

­– Det är otroligt viktiga frågor. Jag ska leda den organisationsutredning som LO-kongressen beslutade om och ska jag göra det samtidigt som jag fortsätter hålla i den framsynta ekonomiska politiken som vi bedrivit är det svårt att ha även dessa frågor samtidigt. Therese har också jobbat med detta tidigare och kan frågorna väl, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Även ansvaret för jämställdhetsfrågor och migration förflyttas från ordföranden och hamnar på Berit Müllerströms bord. Det finns en tanke med att lyfta bort ansvarsområden som tar mycket tid från ordföranden till andra i ledningen.

– Jag har tidigare haft för lite tid att synas ute landet och ha direktkontakt med förbunden och det ska vi ändra på framöver, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

– Jag ska också lägga ännu mer tid på opinionsbildning så att LO syns och hörs ännu mer i samhällsdebatten och kan lyfta fram frågor som är viktiga för oss.

När Karl-Petter Thorwaldsson får färre ansvarsområden får de andra i ledningen fler. LO:s avtalssekreterare får sju nya ansvarsområden och blir bara av med ett, arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.

Samtidigt står han inför den stora utmaningen att försöka ena LO-förbunden i en samordning inför avtalsrörelsen.

Enligt Karl-Petter Thorwaldsson har dock arbetsmiljöfrågorna, som nu sköts av Berit Müllerström, tagit så mycket tid att även Torbjörn Johansson får mer tid över med den nya ansvarsfördelningen.

– Avtalsrörelsen och samordningen kommer givetvis ta det mesta av Torbjörn Johanssons tid framöver. Som LO:s ordförande är jag, liksom alla förbundsordföranden, också mycket involverad och det är också en anledning att minska på det löpande för oss.

Som ordförande behåller Karl-Petter Thorwaldsson det övergripande ansvaret för hela LO:s verksamhet, men sett till antal ansvarsområden är det Berit Müllerström som fått flest i fördelningen. Hon har hand om 13 olika politikområden, medan Karl-Petter Thorwaldsson bara har tre.

– Hon har ett tungt uppdrag, men de flesta områdena har hon jobbat med tidigare. Det är också frågor som tas upp i det tvärfackliga rådet där hon är ansvarig.

Karl-Petter Thorwaldsson konstaterar också att LO-ledningen är ett team och att målsättningen är att de ska fungera ännu mer som ett sådant framöver.

– Vi ska vara som ett kollektiv i beslutsfattandet. Jag vill se mer dialog i ledningen. Det är lätt att vi blir som stuprör som fattar beslut som rinner neråt. Jag vill att vi ska vara en hängränna där vi samlar upp och diskuterar frågorna innan besluten rinner vidare.