STOCKHOLM 20110716 En man ligger utslagen p en soffa Foto Christine Olsson / SCANPIX / Kod 10430

Foto: Christine Olsson/TT

Det tar tid att återhämta sig från problem orsakade av stress. Minnes- och inlärningssvårigheter består i mer än ett år.

Danska forskare på den arbetsmedicinska kliniken i Hering har i en studie följt ett antal patienter som sökt sig till kliniken med stressrelaterade problem.

56 stressjuka fick genomföra ett test med uppgifter som krävde uppmärksamhet och minne. Patienterna visade betydligt sämre resultat i testets alla delar än en lika stor kontrollgrupp med friska.

Samma personer fick sedan genomföra samma test ett år senare, och det fanns fortfarande skillnader mellan grupperna.

– Vi antog att patienterna skulle få bättre resultat, men visste inte i vilken utsträckning. Det ser inte ut som om de är helt friska efter ett år, konstaterar Anita Eskildsen, som är en av forskarna bakom studien i en artikel på det danska kunskapscentret för arbetsmiljös hemsida.

Störst skillnad mellan grupperna fanns vid uppgifter som handlar om inlärning.

– Stresspatienterna har svårare än kontrollgruppen att lära sig nya saker. De fick samma uppgifter som för ett år sedan, men stresspatienterna har inte lika stor fördel av det som kontrollgruppen, säger Anita Eskildsen.

Även de stressade förbättrade dock sina resultat mellan testtillfällena och Anita Eskildsen tror att det finns hopp om att de tidigare stressjuka kan bli återställda på längre sikt.

De flesta i studien var tillbaka på jobbet  vid det andra testtillfället. Forskarna uppmanar nu arbetsgivare att vara medvetna om att vissa kognitiva problem dröjer sig kvar även efter en sjukskrivning.

Arbetsuppgifter kan behöva anpassas och den som varit sjuk av stress kan behöva både lugnare miljö och längre tid på sig för att utföra tankekrävande uppgifter.