Anna Breman, chefsekonom på Swedbank. Foto: Anders Ahlgren/TT

Den framväxande populismen är ett hot mot den ekonomiska tillväxten i världen. Det skriver Swedbank i en färsk konjunkturprognos.

På många håll i västvärlden behövs enligt Swedbank reformer för att få fart på ekonomin. Men populistiska strömningar, som växt fram bland annat ur de senaste årens ekonomiska kriser, försvårar det.

– Populism är att ha enkla lösningar på komplexa problem, lösningar som höjer produktivitetstillväxten till exempel. Det blir svårt för politiker i de etablerade partierna att göra de tuffa reformer som behövs, säger Anna Breman, chefsekonom på Swedbank.

Donald Trumps framgångar och britternas ja till att lämna EU är symptom på de populistiska strömmarna, fortsätter hon. I Sverige däremot ser läget lite annorlunda ut.

– Den ekonomiska utvecklingen har varit så mycket bättre i Sverige. Men det är ett svagt politiskt läge i riksdagen som gör det svårare att tag i några av de svåra långsiktiga frågorna, som bostadsmarknaden. Vi fick ingen bostadspolitisk överenskommelse till exempel. Det hade varit bra för tillväxten, säger Anna Breman.

Swedbank bedömer att världsekonomin kommer att växa med omkring tre procent årligen de kommande åren, med geografiska skillnader. Tillväxten i euroområdet och USA blir måttlig och på tillväxtmarknaderna spretar det.

För Sverige tror Swedbank på en BNP-tillväxt på 3,3 procent i år, 2,3 procent 2017 och 2,0 procent 2018. Regeringens prognos som presenterades i förra veckan var 3,5 procent för i år, 2,3 för 2017 och 1,9 procent 2018. Utvecklingen är beroende av att inhemska sektorer går starkt. Men Swedbank ser en tudelning i ekonomin, där tjänster går starkt framåt medan det ser mer svajigt ut för industrin.

Arbetslösheten kommer att landa på 6,8 procent i år, för att nästa år sjunka till 6,3 procent. Där kommer den att ligga kvar även 2018. Ett högt bostadsbyggande är en nyckelfaktor för arbetsmarknaden, anser Breman. Unga och nyanlända invandrare måste få bostad för att kunna söka utbildningar och jobb.

Inflationen blir enligt Swedbanks prognos 1,1 procent i år, 1,8 procent 2017 och 2,6 procent 2018. Senare den här veckan kommer statliga tungviktaren Konjunkturinstitutet med sin prognos för den ekonomiska utvecklingen.