NYMartin-K-webbledartopp

Förhandlingarna mellan USA och EU om det nya handelsavtalet TTIP har i praktiken havererat, sade Tysklands vice förbundssekreterare Gerard i helgen. För svensk arbetarrörelse är det ett välkommet besked. Eller borde åtminstone vara det.

TTIP är i grunden inget frihandelsavtal av den art som tidigare givit många svenska arbetare jobb. Här finns inga bestämmelser om tullar eller liknande handelshinder.

TTIP syftar i stället att samordna regelverken runt handeln mellan länder. Legala ramverk ska harmoniseras så att de blir lika för alla. Och det skapar större problem för svensk arbetarrörelse än det i förstone kan tyckas.

Regeln om investeringsskydd skulle ge multinationella företag möjlighet att ställa enskilda länder inför rätta om länderna fattar demokratiska beslut som påverkar företagens vinster. Om ett land till exempel vill införa hårdare varningstexter på cigarettpaketen kan staten bli stämd av Philip Morris eller Imperial Tobacco.

Efter omfattande protester föreslog visserligen EU-kommissionen att denna tvistelösning borde läggas inom EU-kommissionens eget ansvarsområde. Men grundförslaget ändrades inte. Och naturligtvis är ingen svensk arbetare betjänt av att ett avtal med USA berövar Sveriges riksdag dess demokratiska rätt att fatta lagar.

Ändå ställer sig med viss tvekan både LO och Socialdemokraterna bakom TTIP, men tillägger att TTIP inte får bli verklighet på bekostnad av arbetsmiljö, arbetstagares rättigheter, facklig frihet och demokrati.

LO-kongressen tog i våras beslutet att ställa sig bakom TTIP – på villkor att fackliga rättigheter respekterades. I en debattartikel i Arbetet skrev handelsminister Ann Linde att även Socialdemokraterna ställer sig bakom TTIP – på villkor att den respekterar arbetstagares rättigheter.

Liknande ord har vi hört en längre tid nu. Men om villkoren aldrig uppfylls? Ingenting i de tre år långa TTIP-förhandlingarna tyder på att svensk arbetarrörelse ska få något som helst gehör för sina åsikter.

Det torde i stället stå klart för de flesta att hela syftet med TTIP är att förändra alla lagar som hindrar företagens vinster, även de som skyddar arbetstagares och staters demokratiska rättigheter. I Centraleuropa har TTIP-förhandlingarna orsakat folkstormar med stora återkommande krav på att TTIP-förhandlingarna avbryts.

Och det är alltså vad som just nu verkar vara på väg att ske. Även svensk arbetarrörelse borde var nöjd.