I en undersökning som Saco beställt från Novus svarar åtta av tio svenskar att det är bäst för familjens ekonomi om den som tjänar minst tar ut den större delen av föräldraledigheten. Men så är inte fallet.

Enligt de beräkningar Saco gjort tjänar de allra flest familjer på att föräldrarna delar föräldraledigheten lika det första året.

Nio av tio svenskar omfattas nämligen av kollektivavtal som ger dem rätt till föräldralön under ett antal månader.

– Argumentet att familjen inte har råd att låta den mer högavlönade föräldern, ofta pappan, vara hemma håller inte, säger Sacos ordförande Göran Arrius i en kommentar till undersökningen.

Saco konstaterar att delad föräldraledighet inte bara är bra för familjernas ekonomi utan också viktigt för att nå en jämställd arbetsmarknad.

Att många har felaktiga idéer om privatekonomin vid föräldraledighet visar att de flesta inte känner till vilka förmåner kollektivavtalen ger. Saco konstaterar att både fack och arbetsgivare har ett ansvar att upplysa om det.

Saco har också tagit fram ett enkelt verktyg som visar hur familjens inkomst blir vid olika fördelning av föräldraledigheten.

Längden och konstruktionen för föräldralön kan variera mellan olika kollektivavtal. Alla privatanställda inom LO omfattas dock av samma föräldralönsförmåner och får tio procent extra på lönen upp till taket i föräldraförsäkringen och 90 procent av lönen över taket under sex månader. Förmånen gäller dem som omfattas av kollektivavtal och har arbetat hos arbetsgivare med kollektivavtal under minst 12 månader de senaste fyra åren.

2016 ligger taket i föräldraförsäkringen på 36 917 kronor i månaden.