Foto: Erik G Svensson/TT

Tre sjuksköterskor tog saken i egna händer. På kort tid har deras rörelse ”Slut på rean – En annan vård är möjlig”, vuxit till en nationell händelse. Den fjärde september demonstreras det på 26 platser runt om i landet.

Det kunde också ha varit på fler, men tiden räckte inte riktigt till.

– Vi förstod inte riktigt vidden av hur många vi är som fått nog. Det var som att kasta in en tändsticka i tändvätskan. Det bara exploderade och spred sig snabbt, säger Päivi Vilkkavaara, till vardags specialistsjuksköterska i anestesi och intensivvård och en av tre sjuksköterskor som ligger bakom initiativet.

Bakom manifestationen finns åratal av försök från vårdpersonal i hela landet att påverka sjukhusledningar, landstings- och rikspolitiker.

– Vår förhoppning är att den här kraftsamlingen ska bidra till att få upp sjukvårdsfrågorna högst upp på politikernas agendor. Det handlar om långt mycket mer än bara lön, säger Päivi Vilkkavaara.

Päivi Vilkkavaara. Privatfoto

För henne handlar det om patientsäkerhet, arbetsmiljö och en organisering av vården som följer lagstiftningen.

– Med de ekonomiska styrsystem man har i dag fragmentiseras vården på ett sätt som gör det omöjligt att ha en helhetssyn på den enskilde patientens vårdbehov. Nu bollas patienten mellan avdelningar och sjukhus utan en ordentlig samordning i desperat jakt på vårdplatser som saknas i hela landet på grund av personalbrist. I synnerhet saknas sjuksköterskor.

Andra viktiga frågor handlar om en löneutveckling under hela yrkeslivet, färre patienter per sköterska, enhetligt utbildning av undersköterskor, tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete och en lika och jämlik vård för alla. Det är meningen att demonstrationen ska höras. Deltagarna på demonstrationerna uppmanas att ta med visselpipor.

– Som ett svar på att det blivit allt tystare på arbetsplatserna, där få vågar eller orkar stå upp för att säga vad de tycker. Nu har vårdpersonal, patienter och anhöriga som tror på en annan vård möjlighet att gå ihop, säger Päivi Vilkkavaara.

Demonstrerar på 26 platser

Några av de platser där det kommer att demonstreras den 4 september kl 14.00

• Malmö; Gustav Adolfs Torg

• Göteborg; Gustav Adolfs Torg

• Stockholm; Medborgarplatsen

• Luleå; Gula Paviljongen

• Skellefteå; Möjligheternas Torg

• Umeå; Renmarkstorget

• Sundsvall; Stora Torget

• Örebro; Våghustorget

• Nyköping; Stora Torget

• Skövde; Hertig Johans Torg

• Kristianstad; Stora Torg

• Trelleborg; Valldammsgatan 5

• Helsingborg; Mäster Palms Plats