Innan den förra ens tagit slut är det dags igen. Frågan är om alla är redo. Avtalsrörelsen 2016 blev speciell. LO-samordningen sprack. Valet mellan satsningar på kvinnolöner eller låga löner i allmänhet splittrade förbunden. Facken inom 6F utmanade också industrins lönemärke på allvar genom att kräva högre löneökningar.

LÄS OCKSÅ Avtalsrörelsen snart som en serie nära dig

Även motsättningarna mellan fack och arbetsgivare var tuffa. I byggsektorn hamnade ackordslönerna i fokus och i stora delar av tjänstesektorn var knäckfrågan rätten till flexpension. Fackens pensionskrav fick Almega att vända sig till Arbetsdomstolen för att stoppa den strejk Unionen och Sveriges ingenjörer varslat om.

Oenigheterna begravdes i ettåriga avtal på de flesta områden. De korta avtalen motiverades också av ett osäkert ekonomiskt läge. Många svåra frågor sköts på framtiden. Men ett år är kort tid, och framtiden är redan här. I avtalsrörelsen 2017 kommer surdegarna tillbaka upp på förhandlingsborden och mycket står på spel.

LO klarade en sprucken samordning. Förbunden enades ändå bakom både industrins märke och Kommunals krav på extra pengar till undersköterskorna. Två spruckna samordningar blir värre. Frågan är hur LO ska gå vidare om sprickorna i de egna leden inte kan tätas den här gången. Det återstår för LO att hitta vägar för att nå sina mål om att kvinnors löner ska komma i kapp männens och att arbetarnas löner ska närma sig tjänstemännens.

Med start i höst får vi se hur det går. Avtalsrörelsen 2017 omfattar avtal för runt 2,4 miljoner löntagare och arbetet har redan börjat, även på Arbetets redaktion. Här kan ni läsa våra artiklar om just avtalsrörelsen där vi även kommer fylla på med nya nyhetshändelser.

Förra avtalsrörelsen skrev vi mer än 200 artiklar, där vi avslöjade, analyserade och berättade vad som hände. Nu laddar vi om. Vi är redo.

Johanna Wreder