Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Erik-webbkronika

”Très chic”. En kvinna i bekantskapskretsen har klippt sig. Hennes mörka hår är plötsligen kort. Hon får ta emot en våg av kommentarer. Hon ser tydligen fransk ut. Tanken går till svartvit-film, vespor och croissanter.

– Vadå fransk? undrar hon.

Ja, vad menar vi egentligen? Jag vet faktiskt inte. Hade en ljushårig person som klippt sig kort fått likadana reaktioner? Troligen inte. Blont kort hår = tysk, skriver någon på Facebook.

Det verkar som att identiteten i allt högre grad blivit kopplad till hur vi ser ut. I Frankrike är den stora frågan just nu hur man får se ut på stranden. Nyligen förbjöd flera franska städer burkinis – heltäckande baddräkter för muslimska kvinnor.

Hitte-på-argumentet som förts fram är att burkinin förbjuds av hygien- och säkerhetsskäl. Fast alla fattar ju att det bara är ett svepskäl.  Premiärminister Manuel Valls är tydligare. Han förklarar att den muslimska baddräkten är provocerande och inte ”förenlig med Frankrikes och Republikens värderingar”. Det finns – i alla fall enligt regeringen – ett franskt sätt att se ut på.

På senare tid har allt fler politiker börjat famla efter nån sorts taggtråd för att ringa in vad som utmärker medborgarna i det egna landet.

I Frankrike är det just nu baddräkten. I Sverige? Kanske folkdräkt och kräftskiva? I USA pratar Donald Trump om att kontrollera värderingarna hos dem som vill flytta dit. Migranter som inte tror på konstitutionen ska inte få komma in.

Det som är märkligt är att det är många nationalister som talar varmt om det sekulära samhället. Staten ska inte grunda sin lagstiftning på religion. De som inte tror på den idén ska ut.  Principen som allt mer anammas verkar vara ”den som inte är med mig är emot mig”.

Den som inte har rätt kläder ska bannlysas från stränder och den som inte bekänner sin tro till den amerikanska konstitutionen ska inte släppas in.

”Den som inte är med mig är emot mig.” Citatet, som härstammar från bibelns Lukas-evangelium, har gjort sig alltmer gällande i västvärlden.

Och när nationalister börjar tala om sekularism ena sekunden och förbud i andra så känns det som om svenska schottislandslaget försöker snurra upp en.

Erik Larsson