Klubba

Arbetsdomstolen ska inte pröva om Unionen och Sveriges Ingenjörer har rätt att strejka för flexpension. Det hävdar Almega, som än en gång försöker sätta käppar i hjulet för de båda facken.

Under avtalsförhandlingarna den gångna våren varslade Unionen och Sveriges Ingenjörer om strejk för 10 000 tjänstemän för att få igenom sitt krav på flexpension. Flexpensionen är tänkt att bli ett komplement till den ”vanliga” tjänstepensionen, ITP, och var fackens viktigaste krav, vid sidan av löneökning.

Motparten Almega hävdade att det inte gick att strejka för flexpensionen, eftersom den var en utbyggnad av ITP och det avtal som reglerar ITP inte var uppsagt. I ett interimistiskt beslut gav Arbetsdomstolen Almega rätt på den punkten.

Men de två fackförbunden tänker driva kravet på flexpension även i avtalsrörelsen 2017, och de vill att Arbetsdomstolen avgör frågan om de får strejka slutgiltigt. För att få full klarhet i hur de kan agera framöver begärde de i början av juni att domstolen prövar två frågor.

Dels om de kan ta strid för kompletterande avgifter till ITP-systemet, dels om de får ta strid för pensionsavsättningar som inte görs till ITP utan vid sidan om.

I dag, fredag, är sista dagen för Almega att svara på fackens begäran. Och ett svar har under dagen kommit in till Arbetsdomstolen. Enkelt uttryckt begär Almega att Arbetsdomstolen inte alls tar upp frågan om fredsplikt i pensionsfrågan, utan rätt och slätt avvisar fackens begäran.

– Vi hävdar att det inte går att driva frågan i Arbetsdomstolen nu. Kollektivavtal är ju träffade, varslen om konflikt har dragits tillbaka, och AD kan inte pröva den teoretiska frågeställningen om eventuella varsel i framtiden skulle vara tillåtna eller inte, säger Almegas chefsjurist Jonas Stenmo.

Almegas invändning bygger på att man inte utan vidare får ta domstolarnas resurser i anspråk för att pröva hypotetiska frågeställningar. Det måste finnas ett så kallat fastställelseintresse – ett starkt intresse av att få klarhet i hur exempelvis ett kollektivavtal ska tolkas. Almega pekar på domar från 1930- och 1940-talen där Arbetsdomstolen sagt nej till att pröva hypotetiska scenarier.

– Vi har förstås funderat på det här när vi valde att driva frågan vidare i Arbetsdomstolen. Vi hävdar att det visst finns ett tillräckligt fastställighetsintresse, säger Martin Wästfelt, chefsjurist vid Unionen.

Martin Wästfelt vill vänta med närmare kommentarer tills han har läst Almegas inlaga till AD, men säger att han inte är förvånad över arbetsgivarnas invändning.

Till saken hör att frågan om fredsplikt råder kring tjänstemännens pensioner är juridiskt invecklad. Till sitt yttrande i juni fogade facken inte mindre än 39 bilagor, som belyser ITP-avtalets historik från år 1960 och framåt. En prövning kan alltså kräva mycket arbete och ta lång tid.

Unionen och Sveriges Ingenjörer har begärt att Arbetsdomstolen ska hantera frågan om fredsplikt i pensionsfrågan skyndsamt. Med de nya invändningarna från Almega krymper chansen att få ett besked från Arbetsdomstolen i så god tid att facken kan driva kravet på flexpension med full kraft i avtalsförhandlingarna som inleds efter årsskiftet.