STOCKHOLM 20151216 Fackfˆrbunden inom 6 f har tidigarelagt sina lˆnebud och presenterar dem p expresstr‰ff p onsdagen. FrÂn v‰nster: Janne RudÈn (Sekos ordfˆrande), Christer Persson (ekonom), Jonas Wallin (Elektrikernas fˆrbund), Johan Lindholm (Byggnads ordfˆrande), Mikael Johansson (MÂlarefˆrbundets ordfˆrande) och Magnus Pettersson (Fastighets ordfˆrande). Foto: Vilhelm Stokstad / TT / Kod 11370

Johan Lindholm, Byggnads och Magnus Pettersson, Fastighets. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Fastighets ordförande ger Annelie Nordström svar på tal. Magnus Pettersson håller inte med om beskrivningar som kartellbildning och interna ”tuppfajter”.

LÄS OCKSÅ ”Så här kan det inte fortsätta inom LO” – stor intervju med Annelie Nordström

I en skarp intervju i Arbetet förklarar Kommunals före detta ordförande att hon inte tror på samordningen i avtalsrörelsen.Fastighets ordförande Magnus Pettersson håller inte med

– Det är vår fasta övertygelse att en av LO:s viktigaste uppgifter är samordningen i avtalsrörelsen. Jag tror att förbunden insett att vi alla är förlorare på att det inte blev så i förra avtalsrörelsen. Men ska vi lyckas måste att alla inse att det krävs kompromisser, för vi ska nå fram den här gången, säger han.

Han tycker dessutom att 6F och förbunden inom gruppen fått utstå felaktig kritik och han vänder sig mot beskrivningen av att vara en kartell och att man ägnar sig åt ”tuppfajt” internt inom LO.

– Egentligen är vi helt överens om hur löneutvecklingen ska gå till men vi har olika syn på hur vi ska nå dit, säger Magnus Pettersson och ger exempel:

– Vi vill minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor, men för att nå dit vill vi ha kronpåslag för de lägst avlönade grupperna, Procentsatser kommer bara att öka löneskillnaderna. Vi stödde dessutom den extra satsning som gjordes på undersköterskorna inom Kommunal.

LÄS OCKSÅ Ledare: Är LO:s makt på väg att försvinna?

Men han tycker att det är svårt att generellt peka på en eller annan grupp som ska ha extra lönelyft som metod för att åstadkomma löneutjämning. I Fastighets, där alla yrkesgrupper tillhör de lägst betalda blir det extra tydligt, tycker han.

– Jag kan inte säga att trappstädarna ska ha extra, men kontorsstädarna får nöja sig med den centrala uppgörelsen – det funkar inte säger han.

Johan Lindholm, Byggnads ordförande, ger bara en kort skriftlig kommentar:

– Jag har en annan uppfattning än Annelie Nordström i flera frågor. Min kommentar är att det här ska vi diskutera internt i LO-styrelsen. Jag hoppas och tror på en LO-samordning och det har jag alltid gjort.