Patrik Björck (S). Foto: Press

Patrik Björck (S). Foto: Press

ARBETET DEBATT. Vänsterpartiet säger sig eftersträva ett socialt protokoll. Men i praktiken hade det inte varit möjligt att ställa sådana krav om V fått sin vilja fram, skriver Patrik Björck, riksdagsledamot Socialdemokraterna.

Vänsterpartiets Ali Esbati skriver på Arbetets debattsida om SD:s EU-politik och att SD är antifackligt. Så långt är det gott och väl. Att SD bland många välförtjänta epitet ska kallas antifackliga är det lätt att hålla med om. Men hur är det med Vänsterpartiet?

Ali Esbati säger att Vänsterpartiet ”vill …. ha ett socialt protokoll i EU:s fördrag.” Det låter ju behjärtansvärt. Men att säga sig vilja ha något och att faktiskt i praktiken verka för det är i Vänsterpartiets fall inte samma sak.

För att förstå Vänsterpartiets agerande är det viktigt att förstå vad Vänsterpartiet är för ett parti. När svensk arbetarrörelse efter decennier av kamp stod på tröskeln att genomföra demokrati och allmänrösträtt motarbetades detta av en mindre grupp i arbetarrörelsen.

Hjalmar Branting och majoriteten i arbetarrörelsen såg sig då tvungna att slänga ut en grupp individer som då bildade Vänsterpartiet. Partiet bildades för att man inte accepterade det svenska parlamentet och finns i dag kvar för att man inte accepterar det europeiska parlamentet.

Om Vänsterpartiet fått som de ville skulle man aldrig ha kunnat ställa krav på något socialt protokoll. Vänsterpartiet bedriver lika mycket i dag som för hundra år sedan plakatpolitik – som skulle vara katastrofal för svenska arbetare om den genomfördes.

Det är viktigt att påminna om detta – inte bara för att hedra de generationer av fackliga kamrater som har tagit kampen mot kommunismen utan också för att inte en generation ska växa upp som tror att Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet är demokratiskt legitima.

Under sina snart 100 år har Vänsterpartiet bara lockat några procent av väljarna och andelen arbetare av dessa är historiskt lågt. Låt oss tillsammans i arbetarrörelsen se till att det fortsätter så.

SD är ett antifackligt parti. Vänsterpartiet har en löntagarfientlig praktik.

Patrik Björck, riksdagsledamot Socialdemokraterna