Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

MEHEDEBY 20120719 Bulgariska b‰rplockare i skogen strax sˆder om Mehedeby i Tierps kommun i norra Uppland. Oroliga b‰rplockare slog natten till torsdagen larm om att de blev trakasserade. Personer som bor i trakten ska ha kommit dit och kastat bÂde glÂpord och stenar.  Foto: Pontus Lundahl / SCANPIX / kod 10050

Foto: Pontus Lundahl/TT

Nya regler har minskat konflikterna i den finska bärskogen i år.

LÄS OCKSÅ …och så här har det blivit för bärplockarna i Sverige

– Den här sommaren har varit exceptionellt lugn, säger Simo Moiso, verksamhetschef för föreningen Arkitiset aromit (Arktiska aromer) till den finska tidningen Hufvudstadsbladet.

Tidigare år har föreningen – som är en branschorganisation för producenter av naturprodukter – tagit emot tiotals, visa år hundratals, klagomål som rör bärplockning.

Det har handlat om allt ifrån dåliga villkor för utländska bärplockare till privatpersoner som tycker att de störts av bärplockare.

I år har det hittills endast kommit in två klagomål, uppger Hufvudstadsbladet.

En privatperson har klagat på att plockare trampat ned hans plantor och en annan har anmält att bärplockare kört in på gården för att vända bilen.

Enligt föreningen beror de få klagomålen bland annat på att regelverket kring bärplockning skärpts i år.

De företag som anlitar utländska bärplockare måste se till att det finns ett telefonnummer till företaget synligt fastklistrat på de fordon som används vid plockning.

De finska myndigheterna och bärföretagen har också tagit fram ett gemensamt regelverk för att höja boendestandarden för de utländska plockarna.

Precis som i Sverige är det många thailändare som anlitas av bärföretagen. Även i Sverige har läget i bärskogen varit lugnt hittills i år.

Erik Larsson