NYMartin-K-webbledartopp

Dagens Nyheters kartläggning av Sveriges bostadsbyggande visar att kritikerna har rätt på alla punkter. Byggandet styrs inte av behov utan av byggherrarnas vinstmaximering. Tomter förblir obebyggda trots stor bostadsbrist eftersom byggherrar vill öka vinsten ännu mer innan de bygger.

Hyresrätter som alla har råd med ratas till förmån för bostadsrätter, inte för att det motsvarar efterfrågan, utan för att byggherrarna tjänar mest på det.

Att staten abdikerat från en nationell bostadspolitik har alltså fått sina tydliga följder. Bostadsbristen har ökat och bostadsmarknaden har blivit allt mer polariserad.

Den borgerliga vurmen för marknadskrafterna har återigen befunnits misslyckad. Den främsta och egentligen enda självklara uppgiften för en fungerande bostadsmarknad, att täcka behovet av bostäder, har fått ge vika för byggherrarnas vinstmaximering.

Det behövs självklart en större statlig inblandning i marknaden för att kunna styra bostadsbyggandet efter samhällets behov och inte efter företagens vilja till vinst. Som så många gånger förr kan vi konstatera att samhällets nyttobehov och företagens vinstbehov inte är samma sak.