På försommaren kom Fastighets förre ordförande Hans Öhlund med en förstudie kring hur Seko och Fastighetsanställdas förbund skulle kunna gå ihop. Nu går processen vidare. Sekos och Fastighets styrelser har beslutat att tillsammans utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt förbund.

– Vi har konstaterat att det är bra för båda förbunden. Tillsammans blir vi starkare och större. Vi har redan en del avtal på samma områden och vi har stora likheter i våra lokala organisationer, säger Janne Rudén, ordförande för Seko.

Som ett första utredningsuppdrag ska en arbetsgrupp titta på hur ett gemensamt avgiftssystem ska kunna skapas. Samma grupp ska också se över de ekonomiska konsekvenser av ett samgående. Det handlar om grundkostnader i form av försäkringar, LO-avgifter med mera. Tanken är att hitta möjliga synergieffekter. Det förslag som ska mejslas fram när det gäller avgifterna ska innehålla möjlighet till differentiering av avgiften mellan olika branscher.

– Tanken är att utredningen om ekonomi och avgifter ska vara klar i februari nästa år och då ska våra förbundsstyrelser besluta om de ska gå vidare i processen, säger Janne Rudén.

När en sammanslagning skulle kunna bli av är ännu för tidigt att säga, men processen beräknas ta i alla fall några år konstaterar Janne Rudén.

– Om styrelserna beslutar att gå vidare i februari återstår fortfarande mycket arbete.

Seko och Fastighets samverkar redan med Byggnads, Målarna och Elektrikerna i det fackliga samarbetet 6F. Om sammanslagningen mellan Seko och Fastighets är ett första steg till ett stort 6F-förbund vill Janne Rudén inte spekulera i.

– Det är inget vi och Fastighets kan besluta om. Vi utreder nu om vi ska gå samman och vad som sedan eventuellt sker i framtiden kan jag inte säga något om.