NYMartin-K-webbledartopp

Ett stort slag i luften. Så beskriver Anna Starbrink, Liberalt sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, det förslag som folkhälsominister Gabriel Wikström och vänsterpartisten Karin Rågsjö presenterade på DN Debatt på tisdagen. Enligt förslaget bör all privatisering av universitetssjukhus förbjudas.

Och tyvärr har Anna Starbrink rätt. Något förslag att sälja ut universitetssjukhus har nämligen ingen lagt så det finns inget, åtminstone inte än, att förbjuda. Däremot har den borgerliga alliansen i Stockholm nyligen deklarerat att de ska privatisera ytterligare något av Stockholms övriga sjukhus.

Varför Gabriel Wikström inte sätter ned foten och föreslår ett förbud mot all sjukhusprivatisering utan bara riktar in sig på de universitetssjukhus ingen talat om är möjligtvis följden av att han inte vill föregripa den statliga utredning som blir klar i höst. Det skulle dock varit klädsamt om han riktat in sig på huvudproblemet: förstörelsen av vår gemensamma egendom och stölden av våra skattepengar.

För vad innebär egentligen en privatisering av ett sjukhus? Jo, det innebär att driften av det vi äger tillsammans och har bekostat med våra skatter förs över från oss till multinationella riskkapitalbolag. Skattebetalarnas uppgift reduceras till att bekosta de sjukhus som privata företag sedan tar ut vinsten från, en vinst som även den bekostas med den skatt vi betalar.

”Skatt är stöld”, brukar vara en borgerlig återkommande devis, åtminstone om skatten går till kollektivtrafik och andra kollektiva nyttigheter. Att överföra våra gemensamt ägda sjukhus till miljardärer och därefter betala dessa personer ett månatligt arrende från våra skatter för att få använda de sjukhus vi själva har bekostat, byggt och drivit är dock den egentliga stölden.

Efter flera mandatperioder med borgerligt styre har Stockholm i dag landets dyraste sjukvård och även störst andel privatiserad vård. Det är helt logiskt. Vården blir knappast billigare av att vi förutom sjukvården måste bekosta allmosor till dem vi givit vår vård till.

Visst finns det bra ingångar i de förslag Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterade under tisdagen, till exempel att göra det lagstridigt att köpa sig före inom sjukvården. Sjukvård ska ges efter behov, inte efter plånbok.

Men naturligtvis måste ett fungerande rödgrönt styre någon gång sätta ned foten och förhindra att den stöld av våra skatter som sker genom alliansens överenskommelse med riskkapitalbolagen får fortgå.