– Det vi ser i den nya prognosen är att sysselsättningsgraden faller tillbaka när nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden men 2020 är vi tillbaka på lika hög sysselsättningsgrad som vi har innevarande år. Effekten av nyanlända är utraderad redan 2020 vilket tyder på en väldig styrka för den svenska arbetsmarknaden, säger Magdalena Andersson.

För arbetslösheten är prognosen att den fortsätter att falla ned till 6,2 procent 2020.

– Bra siffra men vi är inte nöjda utan kommer fortsätta arbeta för att få ned den ytterligare, säger hon.

Risker i omvärlden är bland annat spridningseffekter av Brexit, utvecklingen i Kina och den europeiska banksektorn med frågetecken framför allt kring de italienska bankerna. Svensk arbetsmarknad är positiv och med bra prognoser, enligt finansminister Magdalena Andersson (S).

Regeringen sänker sin tillväxtprognos för i år till 3,5 procent. För 2017 och 2018 räknar dock regeringen med en något högre tillväxt än man såg framför sig i vårpropositionen. Den beräknas bli 2,3 respektive 1,9 procent för åren 2017 och 2018. I vårpropositionen räknade regeringen med en tillväxt på 3,8 procent i år, 2,2 procent 2017 och 1,8 procent 2018.

Regeringen kommer trots högkonjunkturen inte nå upp till målet om en procents överskott i de offentliga finanserna under mandatperioden, enligt nyckeltal presenterade av Finansdepartementet på Harpsund.

Prognosen för den offentliga sektorns finansiella sparande höjs för i år. Enligt nyckeltalen räknar regeringen inför höstbudgeten med ett underskott på 0,2 procent av BNP i år, 0,3 procent av BNP 2017 och 0,2 procent av BNP 2018. I vårpropositionen räknade regeringen med ett underskott i år på 0,4 procent av BNP, följt av ett underskott på 0,7 procent 2017 och 0,4 procent 2018.

Regeringen bekräftar sin prognos om en arbetslöshet på i snitt 6,8 procent i år och 6,3 procent 2017. För 2018 räknar man med en arbetslöshet på 6,3 procent, mot en prognos på 6,4 procent i vårpropositionen.

– Vi går ljusare tider tillmötes, säger finansminister Magdalena Andersson om det ekonomiska läget i omvärlden.

Brexit påverkar Storbritannien negativt men inte omvärlden på det sätt som befarades.

– Det finns ingen tydlig brexiteffekt i omvärlden än i alla fall. Men på längre sikt råder stor osäkerhet, säger Andersson.

För Sverige stabiliseras tillväxten på en god nivå. Regeringen reviderar upp tillväxten för 2017 och 2018 men ner något för innevarande år.

– Jämfört med omvärlden står vi väldigt starka när det gäller tillväxten.

Några faktorer bakom det är högt arbetskraftsdeltagande, hög sysselsättningsgrad och stabil privat konsumtion, enligt Andersson.

Statsminister Stefan Löfven (S) samlade på onsdagen regeringens ministrar på Harpsund för budgetsamtal, med sikte på budgetpropositionen för 2017 som ska vara klar den 20 september. Då är det knapp två år kvar till nästa val.

– Nu går vi in i halvtid. Vi har åstadkommit väldigt mycket hittills, men det finns mycket arbete kvar att göra, säger Löfven.

– Jobben måste fortfarande bli fler, människor ska i arbete, vi ska se till att vända kunskapsresultatet i skolan. Vi ska på allvar visa att vi ska se till att lämna över ett bra klimat och en bra miljö till våra barnbarn. Och vi ska stärka välfärden. Människor ska känna trygghet och välfärden ska finnas där när den behövs, tillägger han.

För regeringspartiet Miljöpartiet, som hamnat under fyraprocentspärren i flera mätningar på senare tid, är dessutom behovet av ett tydligt genomslag i budgeten stort för att valet 2018 inte ska bli ett fiasko. Högst på Miljöpartiets önskelista står enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP) investeringar för att göra Sverige till ett fossilfritt land.

– De investeringarna ger också arbetstillfällen. Det tycker vi är en gyllene kombination, säger Bolund.