STOCKHOLM 20160617 SSUs ordfˆrande Philip Botstrˆm talar p fˆrsta dagen av LOs kongress i City Conference Centre i Stockholm p fredagen. Foto: Vilhelm Stokstad / TT / Kod 11370

Philip Botström. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

ARBETET DEBATT. Stora skillnader råder mellan vilka kommuner som erbjuder sommarjobb och till vilken lön. För att ge fler unga chansen att sommarjobba kräver SSU nu en sommarjobbsgaranti, skriver SSU:s förbundsordförande Philip Botström.

Den här sommaren har nära 90 000 unga gått till sitt allra första sommarjobb. Kanske som assistent på ett äldreboende, som vaktmästare på en högstadieskola eller genom att starta sitt eget företag. Mitt första sommarjobb var på kommunens bilpool i Filipstad. Arbetsuppgifterna var kanske inte de roligaste jag haft, men de gav mig viktig erfarenhet och en fot in på arbetsmarknaden.

Sommarjobbet ger en chans att visa vad man går för, det ger erfarenhet och självförtroende i framtida jobbsökande. Forskning visar också att sommarjobbet kan ha stor betydelse för möjligheten att bygga upp ett kontaktnät och få jobb senare i livet.

Att se till att alla unga i gymnasieåldern får möjlighet att sommarjobba borde vara en självklar del i regeringens jobbagenda. SSU föreslår därför en sommarjobbsgaranti som går ut på att staten garanterar att alla unga innan de fyllt 18 år vid minst ett tillfälle får ett tre veckor långt sommarjobb.

I dag är möjligheten att få sommarjobb lite som ett lotteri. Det visar SSU:s årliga sommarjobbsundersökning som kom i måndags. SSU kartlägger varje år sedan tio år tillbaka hur kommunerna sköter sig när det gäller att erbjuda sommarjobb till unga. Trenden är tydlig: var du bor har en avgörande betydelse för din möjlighet att få sommarjobb.

Det finns en stor variation mellan kommunerna gällande hur många unga som erbjuds sommarjobb eller feriepraktik. I de sämsta kommunerna får endast en liten andel av de sökande ett jobb, medan de bästa kommunerna har sommarjobbs- eller feriepraktikplatsgarantier där samtliga sökande erbjuds en plats.

I genomsnittskommunen erbjuds 67 procent av de sökande ungdomarna ett sommarjobb eller en feriepraktik. Det innebär alltså att en tredjedel av de som söker kommunala sommarjobb eller feriepraktik i genomsnittskommunen inte får en sysselsättning under sommaren.

Precis som tidigare års undersökningar visar årets kartläggning på stora löneskillnader. En 16-årig feriepraktikant i Sandviken tjänar exempelvis 97 kronor i timmen medan en lika gammal feriepraktikant i Skövde bara tjänar 40 kronor i timmen.

Hur många timmar som erbjuds att arbeta skiljer sig också stort mellan kommunerna. I genomsnitt kan en feriepraktiserande ungdom i Perstorp förvänta sig att arbeta 160 timmar under en sommar, medan en ung i Timrå bara kan förvänta sig att arbeta 10 timmar.

SSU har länge drivit på för en sommarjobbsgaranti och undersökningen visar glädjande nog att 30 procent av kommunerna uppger att de har någon form av sommarjobbsgaranti. Det är bra att vårt påverkansarbete börjar ge resultat.

Samtidigt är 30 procent långt ifrån tillräckligt och därför borde regeringen se till att en sommarjobbsgaranti blir statlig. En nationell garanti skulle göra att alla unga får likvärdiga villkor på sina sommarjobb oavsett vilken del av landet de bor i genom öronmärkta pengar till kommunerna. För att efterlikna arbetsmarknadens krav ska de unga ges referenser men också delta aktivt i jobbsökande.

Att ge fler unga möjlighet att tvätta bilar, jobba i äldrevården eller få möjlighet att starta eget vore en både effektiv och smart strategi för att ge min ungdomsgeneration en bra start i vuxenlivet.

Philip Botström, förbundsordförande SSU