Stockholm 2016-06-23 Allt fler uttagsbankomater fˆrsvinner i landet, enligt statistik frÂn Bankomat AB. PRO har samlat in n‰ra 140 000 namn i protest mot att kontanter fˆrsvinner. Foto: Izabelle Nordfjell / TT kod 11460

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Trots rejäla skattesmällar för taxibolaget Ubers förare som använde tjänsten uberpop fortsätter nya bolag att försöka etablera sig i Sverige. Senast i raden samåkningstjänster är ett franskt bolaget som lockar förare att erbjuda körning mot donationer.

När Uber la ned sin uberpop-verksamhet i Sverige kallade man det testverksamhet, men för förarna handlade det i många fall om personliga tragedier. Dyra bilar på avbetalning, skattesmällar och domar för olaglig taxiverksamhet.

Senast i förra veckan avslutade Skatteverket granskningen mot ett 30-tal förare och många fler väntar på beslut om upptaxering och skattetillägg.

Ett franskt företag, som nu annonserar efter hugade förare, etablerades på försommaren. Där kallas det hela en samåkningstjänst.

I sociala medier beskriver de själva tjänsten, som bara är tillgänglig under helgkvällar och nätter, som en möjlighet för förortens unga att ta sig till stan och som en möjlighet för bilförare att få hjälp att bekosta sin bil.

Genom företagets app får förare och passagerare kontakt med varandra och efter avslutad körning är tanken att en donation till föraren ska vara ersättning. Hur stor den är ska man själv bestämma.

I Frankrike där tjänsten först etablerades, finns en ”rekommenderad” donation för en resa mellan A och B. Den som inte är beredd att betala får svårt att få ny skjuts då deras ”donation” registreras.

För Skatteverket är Heetch verksamhet ny, men Susanna Bengtsson, ansvarig för Skatteverkets arbete med taxibranschen, höjer ett varningens finger:

– Också en frivillig betalning är en skattepliktig inkomst om man utfört en tjänst.

När det gäller Uberpop har flera förare förutom skattebrott också dömts för olaga taxiverksamhet. Heetchs tjänst är ett exempel på den växande delningsekonomin, där enskilda byter tjänster i stället för att köpa dem på traditionellt sätt. Skatteverket har regeringens uppdrag att beskriva delningsekonomin och dess påverkan på skattesystem och skatteintäkter.

– Vi kommer med en samlad rapport och slutsatser i slutet av oktober, säger Susanna Bengtsson.

Branschorganisationen Svenska Taxiförbundet värnar om branschen och att alla ska köra efter samma regelbok. Från årsskiftet införs nya redovisningsregler, där taxibolagen ska redovisa körningar och intäkter till en redovisningscentral för att underlätta kontroll och beskattning av intäkterna.

Taxibolaget Uber fortsätter köra utan taxametrar och Taxiförbundets vd Claudio Skubla räknar med nya tråkigheter för Ubers förare.

– Hur många förare ska drabbas innan Uber accepterar de svenska regelverken, undrar han.