Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

bolag-kon

 

Amerikanska styrelseledamöter är äldre och oftare män än vad deras europeiska kolleger är visar en genomgång som tidningen Financial Times gjort.

I USA är endast 15 procent av styrelseledamöterna i större bolag kvinnor. Motsvarande siffra  i EU är 25 procent.

Amerikanska företagsledare är också äldre än sina europeiska kolleger.

I USA är vd:n i genomsnitt 61 år. I EU-länderna är motsvarande siffra 57 år medan den svenska vd:n är 56 år, uppger tidningen som låtit analysera data från International Shareholder Services (ISS) som är ett stort globalt företag inom bolagsstyrningstjänster.

De har jämfört hur sammansättningen i styrelsen ser ut i EU och USA.

Genomgången visar också att amerikanska styrelseledamöter sitter längre på sin post.

I Europa har styrelseledamöterna suttit i genomsnitt 6,1 år medan den amerikanska motsvarigheten har suttit 8,2 år.