NYMartin-K-webbledartopp

Långa arbetsdagar, sexuella trakasserier och ungdomar som skickas hem om det inte kommer tillräckligt mycket folk.

En snabb inventering av villkoren för sommarjobbande ungdomar visar att det även denna sommar har förekommit flagranta övergrepp mot svensk lagstiftning och mot kollektivavtalen i synnerhet.

Rapporten ovan kommer från LO Sydost som har sökt upp sommarjobbande ungdomar på deras arbetsplatser. Liknande rapporter haglar in från många håll. Det manar till eftertanke.

Visst behövs mer information till ungdomar om svensk arbetsmarknad och information om de rättigheter man har som anställd. Men vilka krav kan vi egentligen ställa på en 17-åring som får sitt första jobb?

Huvudproblemet är ju inte ungdomarna, utan de oseriösa arbetsgivarna.

”Om jag ringer till er, då kommer jag att få gå direkt, jag får inte jobba mer”, är ord som har mött Željko Klemše, ombudsman på HRF i Mälardalen. Till nästa sommar vill han därför gå andra vägen och öka trycket på arbetsgivarna, säger han till Radio Västmanland.

Det är en alldeles utmärkt väg. Gärna information till sommarjobbarna. Men störst fokus måste riktas mot de arbetsgivare som bryter mot lagar och avtal.