Foto: Janerik Henriksson/TT

Foto: Janerik Henriksson/TT

ARBETET DEBATT. För SD tycks det viktigare att driva antifacklig högerpolitik än att minska EU:s makt över arbetsmarknaden. Det visar partiets motstånd mot ett socialt protokoll, skriver Ali Esbati (V). 

Är Sverigedemokraterna helt okunniga om hur EU fungerar? Eller är de helt principlösa och beredda att sälja ut sin politik för att bli stödparti åt Moderaterna? Svaret är ja på minst en av de två frågorna. Det visade sig tydligt i samband med den brittiska folkomröstningen om EU.

Vänsterpartiet vill minska EU:s makt och stärka löntagarnas rättigheter. Vi tycker att det är orimligt att EU ställer storföretagens vinster före löntagarnas rättigheter.

Vi tycker inte att EU ska kunna lägga sig i svenska kollektivavtal. Vi vill inte att hela branscher, som åkerinäringen, ska slås sönder för att EU öppnar för fusk och låglönekonkurrens. Vi vill inte ställa polska arbetare mot svenska. Vi vill inte att den som kommer hit och arbetar från andra länder ska utnyttjas med sämre villkor och användas som ett verktyg att pressa villkoren nedåt på svensk arbetsmarknad. Därför vill Vänsterpartiet ha ett socialt protokoll i EUs fördrag.

Ett socialt protokoll skulle slå fast att hos oss gäller våra lagar och avtal på arbetsmarknaden före EU-rätten. Alla som arbetar här ska ha samma rättigheter. Faktiska fackliga rättigheter ska inte underordnas fantasier om fri konkurrens. Det är viktigt att det skrivs in just i fördraget, EU:s grundlag. Bara då skyddar det oss mot dåliga direktiv, reaktionära EU-kommissionärer och klåfingriga domar från EU:s domstol. Det är att dra en tydlig gräns för EU:s makt.

Det bästa vore om det sociala protokollet gällde hela EU. Men om det inte är möjligt så ska vi åtminstone kräva det för svensk del. Sannolikt skulle fler länder haka på och vilja ha samma sak. Det vore att verkligen förändra hur EU fungerar. Det vore att ställa löntagarnas rättigheter främst och i handling värna den svenska modellen.

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 08.27.01I dag upplever många löntagare hur EU:s ”fria” arbetsmarknad hotar deras arbeten och arbetsvillkor. Tyvärr stämmer det alltför ofta. EU har blivit en union för dumpade arbetsvillkor där låga löner och dåliga villkor blir ett konkurrensmedel som slår ut seriösa företag och tar bort bra arbeten.

Det är inte konstigt att kritiken mot EU växer när unionen fungerar så. Med fackliga rättigheter i botten kan en gemensam arbetsmarknad förbättra arbetares villkor i stället för att riva ner dem.

Men då måste man ta strid om det. Den brittiska förhandlingen om utträde ger oss en unik möjlighet att göra det.

Vad gör då SD när möjligheten finns att minska EU:s makt och skydda löntagarnas rättigheter? Jo, de svänger i frågan om socialt protokoll. Nu vill de att EU ska bestämma över svensk arbetsmarknad. Nu är SD emot att begränsa EU:s makt. Nu vill de se fortsatt dumpning av arbetsvillkoren. Priset betalas av löntagarna, de som bor och arbetar i vårt land i dag och de som kommer hit för att arbeta.

Kanske visar SD bara att det är viktigare för dem att bedriva antifacklig högerpolitik än att minska EU:s makt? Det ligger i så fall i linje med partiets agerande den senaste tiden. Det är bra att fler får reda på det.

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)