STOCKHOLM 20080808 En kvinna skriver under ett kontrakt Foto: Jessica Gow / SCANPIX / kod 10070

Medlingsinstitutet anlitar leverantörer som inte har tecknat kollektivavtal. Foto: Jessica Gow/TT

Medlingsinstitutet spelar en viktig roll för att upprätthålla den svenska kollektivavtalsmodellen. Men själv anlitar myndigheten leverantörer som saknar kollektivavtal.

LÄS OCKSÅ Statliga Visit Sweden utan kollektivavtal

Medlingsinstitutets uppdrag är att ”verka för en väl fungerande lönebildning”. Det innebär bland annat att Medlingsinstitutet hjälper till att medla i tvister mellan fack och arbetsgivare, så att de kan komma överens om kollektivavtal. I uppdraget ingår också att ”upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden om den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll”.

Hela Medlingsinstitutets uppdrag är alltså kopplat till kollektivavtalssystemet. Men när myndigheten upphandlar kräver den inte att leverantörerna ska ha kollektivavtal.

För sitt pressrum på internet, där journalister och allmänhet kan hitta information om kollektivavtal, arbetsmarknadskonflikter och annat, anlitar myndigheten Mynewsdesk, ett företag som saknar kollektivavtal.

– Det är anmärkningsvärt, säger Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin, som fortsätter:

– Regeringen, med civilminister Ardalan Shekarabi i spetsen, har varit tydlig med att myndigheter som upphandlar ska stå upp för den svenska modellen och anlita företag som har kollektivavtal. Det är märkligt att just den myndighet som ska upprätthålla balans på arbetsmarknaden använder företag utan avtal. De borde göra om och göra rätt.

De allra flesta fackförbund anlitar ett annat företag för sina pressrum: Cision, som har kollektivavtal.

– Cision har fungerat bra. Jag vill inte säga åt Medlingsinstitutet att välja en viss leverantör. Men när det finns goda alternativ med kollektivavtal kan man gott välja ett sådant, säger Jennie Zetterström, presschef på Unionen

– Att välja leverantörer som har kollektivavtal är en självklarhet för oss, säger Carin Wallentin, pressombudsman på IF Metall. Det är oacceptabelt och rimmar väldigt illa att en myndighet som ska värna kollektivavtalen anlitar företag utan avtal.

Bo Andersson, informationsansvarig på Medlingsinstitutet, hänvisar till de regler om upphandling som myndigheterna måste följa.

– När vi gjorde upphandlingen för vårt pressrum gick vi efter lägsta pris, som man ska göra om man är en statlig myndighet. Man kan inte ställa som formellt krav i en upphandling att leverantören ska ha kollektivavtal.

– Men det ligger i vårt uppdrag att värna kollektivavtalens ställning, det kan jag hålla med om. Med den ställning vi har är det klart att vi gillar kollektivavtal.

Före sommaren lade regeringen fram lagförslag om att myndigheter som upphandlar varor och tjänster ska kräva att leverantörernas anställda har lön, arbetstid och semester i nivå med kollektivavtal. Lagstiftningen är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2017.

I vilken mån myndigheterna har kunnat ställa sådana krav redan tidigare är omtvistat.