©SCANPIX SWEDEN, 2000-10-10. Domarklubba. Beslut, r‰ttsskipning, dom. Ordfˆrande-klubba. Foto: Ulf Berglund/SCANPIX Code: 20262

Foto: Ulf Berglund/TT

En undersköterska blev avskedad och överklagade till högsta instans – Arbetsdomstolen. Som ger arbetsgivaren rätt. Nu får hon själv stå för rättegångskostnader på över 270 000 kronor.

LÄS OCKSÅ Svårt driva sin sak utan facket

Den som hamnar i en tvist med en arbetsgivare och inte är med i ett fackförbund eller har tecknat en privat försäkring som innehåller rättsskydd vid arbetstvister får själv stå för kostnaderna om hen förlorar. Hemförsäkringen har ett rättskydd, men det omfattar inte tvister i arbetslivet.

En undersköterska i Stockholmstrakten drev sitt fall på eget bevåg ända till Arbetsdomstolen (AD) som valde att ta upp hennes ärende. För två år sedan blev hon avskedad från ett äldreboende. Hon var visserligen med i facket men Kommunal drev aldrig hennes fall.

Enligt arbetsgivaren berodde det på en rad händelser: Att hon kommit för sent flera gånger. Att hon under knappt tio minuter lämnade en boende hängandes i en taklift medan hon hjälpte en vikarierande kollega i ett annat rum. Att hon glömt en tryckfördelande dyna till en rullstol för en boende vid ett tillfälle. Att hon lämnat dörren till korridoren öppen när hon duschade en boende. Samt att hon vid ett tillfälle signerat att en boende tagit sin medicin fast han inte gjort det.

Enligt undersköterskan själv har hon kommit för sent, men när hon ringt och sagt det har arbetsgivaren enbart sagt att det är bra att hon meddelar detta. Hon anser också att hon själv blivit trakasserad av såväl arbetsledning, som av vissa kolleger. Särskilt efter att hon påtalat att hon velat ha högre tjänstgöringsgrad än 75 procent, och att flera andra kolleger fått gå upp i tjänst men inte hon.

AD anser dock att det inte finns några bevis för någon koppling mellan hennes krav om mer tid och avskedandet. Domstolen anser att undersköterskan ”visat avsaknad av respekt för verksamheten och nonchalans inför de boendes behov av god omvårdnad”.

– Jag kan inte säga det på något annat sätt än att domen urholkar anställningsskyddet, säger undersköterskans advokat Torbjörn Olsson.

Undersköterskan och hennes advokat yrkade på att AD skulle befria henne från rättegångskostnaderna i tingsrätten, eller åtminstone att varje part skulle stå för sina kostnader. Men domstolen anser att undersköterskan ska ersätta bolaget för såväl rättegångskostnaderna i tingsrätt och som i AD, vilket totalt blir närmare 272 900 kronor till bolaget.

För den egna advokaten får undersköterskan statlig rättshjälp om hon tjänar max 260 000 kronor om året. Men det finns en självrisk som sätts utifrån inkomst.

En ledamot i AD var skiljaktig, det vill säga håller inte helt med om domen. Det är Hotell- och restaurangfackets ordförande Malin Ackholt som inte anser att det undersköterskan gjort är grovt vårdslöst att det skulle leda till ett avskedande, däremot uppsägning. Den som blir uppsagd har rätt till uppsägningstid med lön, medan den som blir avskedad får gå direkt.

Läs hela domen här.