LÄS OCKSÅ Byggnads anklagar Peab för kränkning

Sedan i vintras har Peab och Byggnads förhandlat om lönerna på bygget av SCA-ägda Östrands pappersbruk i Timrå utan att kunna enas. Enligt facket bottnar motsättningarna i att Peab vill ha fast lön (timlön eller månadslön), trots att byggavtalet föreskriver ackordslön på den här typen av byggen. Men det är en felaktig bild, enligt Peabs förhandlingschef Urban Alm:

– I förhandlingarna har vi erbjudit båda alternativen: prestationslön eller fast lön. Byggavtalet ger nämligen möjlighet att enas om timlön eller månadslön, även om det här är ett projekt där prestationslönetvånget råder.

– I båda alternativen motsvarar vårt erbjudande lite drygt 35 000 kronor i månaden. Det är en marknadsmässig lön i Sundsvall. Men Byggnads har tackat nej. Vi uppfattar att de vill ha mer, men det här är vad vi har råd att betala.

Lönenivån, inte löneformen, är alltså knäckfrågan, enligt Peabs förhandlingschef. Urban Alm bekräftar att 16 provanställningar vid bygget har avslutats. Därtill har två provanställda själva valt att sluta.

Beror de avslutade provanställningarna på att ni inte kunnat enas om lönen?
– En viktig del i ett projekt är att enas om lönen, svarar Urban Alm. Lönediskussionen berör även provanställningarna.

Har ni alltså avslutat provanställningarna för att sätta tryck bakom er ståndpunkt i lönefrågan?
– Absolut inte. Det är inte en påtryckning, säger Urban Alm.

Peab har 45 ordinarie anställda vid bygget av Östrands pappersbruk, inklusive tjänstemän. De kompletteras nu av ett utomstående företag.

– Vi har valt att ta in en underentreprenör som vi har goda erfarenheter av sedan flera år, säger Urban Alm.

Enligt Urban Alm fortskrider arbetet enligt planerna. Byggnads och Sveriges Byggindustrier gör ett nytt försök att lösa konflikten om lönerna vid en central förhandling i slutet av augusti.