STOCKHOLM 20131003 P kontoret. Tv skrattande kvinnor diskuterar arbete under en fikapaus p jobbet. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10180

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Får du ofta beröm av chefen? Grattis det minskar din risk för att bli långtidssjukskriven. Ett erkännande från chefen är särskilt viktigt för anställda med sömnproblem, visar en dansk studie.

Den som sover dåligt om natten löper större risk att bli långtidssjukskriven. Särskilt stor är risken för den som också har ett arbete med hög arbetsbelastning, visar en studie från det nationella forskningscentret för arbetsmiljö i Danmark (NFA).

Flera tidigare studier har också pekat på sambandet mellan sömnproblem och långtidssjukskrivningar.

Att få ordning på sömnen är en viktig faktor för att förbättra hälsan, men för att minska risken för långtidssjukskrivningar finns även andra sätt, enligt den danska studien som bygger på enkätsvar från 10 752 danska löntagare.

– Resultaten tyder på att om man minskar mängden arbetsuppgifter eller ökar det erkännande den anställde får av ledningen, kan det bidra till att förebygga långtidsfrånvaron som orsakas av sömnproblem, säger Ida E. H. Madsen, som är en av forskarna bakom studien, i en artikel på NFA:s hemsida.

Hon konstaterar att beröm och minskade krav kan få hälsoeffekter för många medarbetare men att effekten tycks vara extra stor just för anställda med sömnproblem.

Sömnlösa med hög arbetsbelastning löper enligt studien 1,77 gånger större risk för sjukskrivning än de som sover bra och har lägre krav på jobbet. Den ökade risken för sömnlösa med lägre krav på jobbet är 1,41 gånger.

På samma sätt har sömnlösa som inte får tillräcklig uppskattning av sina chefer 1,54 gånger förhöjd risk för långtidsfrånvaro, medan de som får beröm bara löper 1,30 gånger större risk än personer utan sömnproblem.

– Vi vet att erkännande i allmänhet är viktigt för vår självkänsla och psykiska välbefinnande. Enligt en utbredd teori om arbetsmiljö är erkännande för arbetsinsatsen en viktig del av belöningen man får i sitt arbete, men om inte belöningen motsvarar kraven i arbetet , kan vi enligt teorin bli sjuka, säger Ida E. H. Madsen.

Även om mycket tyder på att mer beröm från chefen minskar risken för sjukfrånvaro, poängterar Ida E. H. Madsen att sambandet än så länge bara är påvisat i teorin. Framtida studier får visa om det också fungerar i praktiken ute på arbetsplatserna.