Bristen på resurser har blivit ett allvarligt problem för polisen och stoppar eller försenar allt fler utryckningar, rapporterar Dagens Nyheter.

Värst är situationen i Dalarna där nästan var tionde utryckning (8,98 procent) i juli hindrades på grund av att antingen utryckningsfordon eller personal saknades. Att jämföra med 4,54 procent i juli i fjol.
-Att situationen är besvärlig när det gäller ingripandeverksamhet, det är det ingen tvekan om, säger Lars Lindahl, polisområdeschef i Dalarna, till tidningen.

Orsaken är en allmän personalbrist som har funnits i flera år, i kombination med ovanligt många fall av grövre våldsbrott denna sommar, enligt Lindahl.

Även i övriga landet har polisbristen varit påtaglig. Av totalt 156 209 larmsamtal kodades 1,48 procent med ”resursbrist”, en ökning jämfört med i fjol.