Arbetsmiljöverket hotar med svidande böter om inte en personalbod vid en grusanläggning i Steungsunds kommun saneras från råttor och möss.

Arbetsgivaren har gjort flera misslyckade försök att bli av med de objudna gästerna och burar står uppställda kring ingången till personalboden, skriver tidningen Arbetarskydd.

Arbetsmiljöverket har vid inspektion kunnat konstatera att personalboden är hårt sliten. Hål i mattor finns bland annat i duschutrymmet.

Verkets inspektörer som varit på plats flera gånger efter larm från skyddsombudet, misstänker att det finns fuktskador i lokalen.

Bristerna har påtalats och verket har utfärdat fleras anmärkningar och krävt åtgärder. Arbetsgivaren har försökt stoppa djuren från att komma in genom att täppa igen hål, som man misstänkt vara vägen in i boden.

Arbetet som bedrivs i grusgropen är mycket smutsigt och svettdrivande enligt Arbetsmiljöverkets granskning och menar att det därför måste ställas  höga krav på personalutrymmet.

De kraven uppfylls inte, konstaterar verket som kräver att arbetsgivaren renoverar lokalen senast den 20 oktober. Om inte väntar ett vite på 75 000 kronor.