Arbetslösa födda utanför Europa växer. De utgör nu 42 procent – 148 000 personer – av de inskrivna på Arbetsförmedlingen.

350 000 personer var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet av juli. Det är en minskning med 11 000 jämfört med samma månad förra året, visar Arbetsförmedlingens månadsstatistik.
– Minskningen finns bland bland inrikes födda och också bland utrikes födda som varit här länge, säger Andreas Mångs, analytiker hos Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten fortsätter därmed att sjunka. I slutet av juli var andelen arbetslösa totalt 7,3 procent, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med samma månad i fjol.

Men bland personer födda utanför Europa ökar antalet arbetslösa. På ett år har antalet arbetslösa i den gruppen ökat med 13 000 och är nu uppe i 148 000. Det motsvarar en andel på 42 procent av de inskrivna arbetslösa. För ett år sedan var motsvarande siffra 37 procent.
– Det är en utveckling som vi tror kommer att hålla i sig också minst ett år framöver. De stora grupper som anlänt har ännu inte kommit in som arbetssökande eller finns inom ”Etableringsuppdraget”, säger Andreas Mångs.

Etableringsuppdraget är Arbetsförmedlingens program för att hjälpa nyanlända ut på arbetsmarknaden. 48 000 var inskriva i programmet i juli en ökning med 8 000 från 2015.

Av de inskrivna saknade nästan hälften gymnasiekompetens, vilket ofta är ett arbetsgivarkrav för att anställa.
– Men vi vet också att det finns många med stor kompetens i bristyrken inom vård, omsorg och teknik. Vi måste jobba effektivare för att de ska få jobb, säger Andreas Mångs och pekar på att det är viktigt med en tidig kompetenskartläggning och validering av den nyanländas utbildningar. Men också:
–Det är viktigt att på olika sätt förmå arbetsgivare att våga ta steget att anställa nyanlända, säger han.