Utblottade filippinska gästarbetare är strandsatta i Saudiarabien. Deras regering har nu ambitionen att hjälpa dem hem.

Tusentals filippinska gästarbetare är strandade i Saudiarabien och vill, men kan inte, återvända till hemlandet. Fallande oljepriser har gjort dem arbetslösa.

De kan inte lämna Saudiarabien för att de antingen saknar giltiga dokument eller för att de väntar på att lön som de skulle ha fått för månader sedan ska betalas ut.

I dag kommer en filippinsk delegation till Saudiarabien för att förse de strandsatta med humanitär, rättslig och konsulär hjälp. Den riktas till de mest utsatta — de som saknar mat och är i behov av medicinsk vård.

Enligt den filippinske arbetskraftsministern Silvestre Bello är direktivet från presidenten att de ska föras hem så fort som möjligt. Regeringen uppskattar att omkring 9 000 filippinier är drabbade, men enligt den Manila-baserade gruppen Migranter, som övervakar arbetares rättigheter, kan upp till 20 000 vara drabbade.