Allt fler kommuner inför förbud mot svarta säckar. Genomskinliga sopsäckar minskar skaderiskerna för personalen på återvinningsstationerna.

Förra året skadades 240 anställda vid landets återvinningsstationer och hittills i år har 128 skador som lett till sjukskrivningar inrapporterats, skriver tidningen Kommunalarbetaren.
Föremål som döljs i de svarta säckarna ligger bakom många av skadorna.

Östra Göinge kommun i Skåne var först ut att införa transparenta sopsäckar för två år sedan. Umeå, Skellefteå och Kiruna är andra kommuner som hakat på.

I Umeå infördes de nya säckarna efter ett personalinitiativ.
– Det fanns en stor oro för att till exempel täckas av byggdamm när medarbetarna skar upp säckar för provanalyser, säger Lars Wård driftschef för grovavfall på det kommunala bolaget Vakin i Umeå till tidningen.

Dessutom blir det svårare för kunderna att lägga fel saker i säckarna och mängden felsorterat avfall har minskat.
– Det är svårare att göra fel och komma undan med det, säger Lars Wård.