I slutet av augusti uppvaktar socialdemokrater från Norrbotten tillsammans med länets förre landshövding Per-Ola Eriksson näringsminister Mikael Damberg med kravet att rädda de 40 jobben vid Vattenfalls kontor i Jokkmokk.

Reaktionerna har varit starka mot Vattenfalls planer.

– Det är helt orimligt, det är rent ut sagt för djävligt, skriver riksdagsman Fredrik Lundh Sammeli från Norrbotten på sin Facebooksida.

Han är också ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och i slutet av augusti reser en delegation från Norrbotten till Stockholm för att träffa näringsminister Mikael Damberg (S).

– Regeringen måste kunna kräva av helstatliga Vattenfall att de överger planerna på att lägga ner sitt kontor i Jokkmokk och säger upp de 40 som i dag jobbar med fakturafrågor i Vattenfall accounting. För Jokkmokk är de här jobben extremt viktiga, inte minst då 95 procent av de anställda är kvinnor, säger kommunalrådet i Jokkmokk Robert Bernhardsson till Arbetet.

Under måndagen besökte Norrbottens förra landshövding Per-Ola Eriksson kommunen och i nästa vecka kommer nuvarande landshövdingen Sven-Erik Österberg till Jokkmokk.

Vattenfall med sammanlagt 8 500 anställda i Sverige brottas med lönsamheten och går igenom hela bolaget med målet att banta organisationen med minst 1000 anställda. Verksamheten i Jokkmokk, som är den första som drabbas, tänker Vattenfall lägga ut på entreprenad. Redan i september räknar bolaget med att lägga ut verksamheten på anbud för att vid årsskiftet fatta beslut i frågan.

Inte bara kontoret i Jokkmokk hotas. Vattenfalls kontor i Luleå med 300 anställda finns med i utredningen kring den framtida organisationen. Trots att Vattenfall är i slutstadiet av att färdigställa nya lokaler i Luleå.

Andra verksamheter som ses över handlar om IT-dataavdelningen, personalavdelning och fakturahantering i Tyskland.

I Jokkmokk har planerna lett till massiva protester och på Facebooksidan ”Jokkmokkupproret” har över 3800 personer gått med. I hela kommunen bor drygt 5000 invånare.
– Varje jobb i glesbygd är guld värt i en glesbygdskommun. Försvinner de här jobben är det så klart negativt för kommunen, men det påverkar också Vattenfall negativt, säger Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg.

Så sent som i våras klargjorde regeringen att man inte accepterar statliga myndigheters flytt från landsortskommuner till Stockholm. På DN-debatt skrev statsminister Stefan Löfven att staten ska ta ansvar för att Sverige ska hålla ihop och att statliga myndigheter fyller en viktig funktion för att skapa närvaro likaväl som man skapar jobb.
– Vattenfall, som helstatligt bolag, går med de här planerna på tvärs mot regeringens planer, menar Sven-Erik Österberg.

I ett halvår har Jokkmokks politiker diskuterat med Vattenfalls ledning. Kontoret i Jokkmokk kom till år 2007 som en del av en överenskommelse om att skapa ersättningsjobb till kommunen, när andra arbetstillfällen försvann. Men hittills utan att få gehör.
– Den nuvarande ledningen vill inte ens sitta med i en samarbetsgrupp och än mindre höra talas om den överenskommelse vi har med bolaget att bidra med ersättningsjobb till kommunen, säger Robert Bernhardsson.