Hot mot socialsekreterare är vanligt förekommande. En undersökning från Akademikerförbundet SSR visar att var fjärde har drabbats.

De senaste två åren har var fjärde socialsekreterare blivit utsatt för hot och våld på grund av sitt jobb. Det visar en undersökning som har gjorts på uppdrag av Akademikerförbundet SSR, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

26 procent av de som har svarat i undersökningen upplever att de har utsatts för hot eller våld och lika många tycker att problemen har ökat under de senaste två åren. Över 3 100 socialsekreterare har deltagit i studien och över 50 procent av dem säger att de själva eller någon närstående till dem har utsatts för hot eller våld under tvåårsperioden.
– Det här är en anledning till att socialsekreterare byter jobb, att man blir sjukskriven och har svårt att komma tillbaka till samma arbetsplats. Så det är självklart att det är allvarligt, säger Josefine Johansson, professionsstrateg på SSR, till Ekot.

Den höga personalomsättningen försvårar det säkerhetsarbetet. Akademikerförbundet menar att det är viktigt att alla incidenter polisanmäls.
– Socialtjänsten måste vara tydlig med att det inte är acceptabelt, att man polisanmäler alla hot eller våldssituationer. Att man är tydlig med att man inte får bete sig hur som helst mot sin socialsekreterare, säger Josefine Johansson.

Arbetet