Foto: Fredrik Sandberg

Foto: Fredrik Sandberg

Inför terminsstarten kämpar landets skolor med att rekrytera lärare. 1000-tals tjänster är obesatta. Samtidigt står  flera lärarutbildningar med tomma utbildningsplatser. För få sökande helt enkelt.

Enligt en sammanställning som Arbetsförmedlingen gjort för SVT:s räkning fanns det i slutet av juli 5110 lediga lärarjobb i arbetsförmedlingens platsbank.

Enligt Lärarförbundet kommer det att behövas 65 000 nya lärare till 2025.

Goda framtidsutsikter, men ändå har landets lärarutbildningar svår att fylla skolbänkarna. Svårast är det att locka sökande till gymnasielärare och grundskolans senare år.
– Där fyller inte lärosätena sina platser, säger Lena Öhman på Universitets- och högskolerådets (UHR) avdelning för antagning och studentstöd till Lärarnas Nyheter.

Den som vill kan fortfarande söka till lärarutbildningarna, som in i det längsta håller öppet för eftersläntrare.
– Den som söker nu kommer att få sitt antagningsbesked så fort det är handlagt. Det sker varje dag ända fram till studiestart och kanske 1-2 veckor därefter, säger Lena Öhman.

Lärarnas Nyheter skriver om situationen i Dalarna där högskolan inte har en enda reserv på 14 av sina 25 ämneslärarutbildningar. Det gäller inte bara naturvetenskapliga ämnen, utan även inriktningar som geografi, religion, spanska och samhällskunskap.
– Man vill ju alltid att det ska vara fullt i salen när terminen börjar. Därför stänger vi inte för tidigt, säger Helena Olsson, utbildningshandläggare på antagningsenheten vid Högskolan Dalarna.

Sena ansökningar rangordnas inte av de sökandes betyg. Istället är det tiden när ansökan kommer in som avgör. En person med högre betyg än någon som sökte dagen innan kommer inte före i kön så länge båda är behöriga.

Helena Olssons erfarenhet är att studenter som blir antagna sent också brukar påbörja utbildningen.
– Om de söker nu har de oftast redan tagit ställning till att de kan flytta till Karlstad, medan den som sökte i maj kanske har tänkt över sommaren och inte längre tycker det är realistiskt att flytta, säger hon.