Arbetsförmedlingens pengar för att klara etableringsuppdraget för nyanlända räcker inte. De 1,4 miljarder som myndigheten fått för personal för uppdraget kommer inte att räcka och AF kommer att behöva leva på kredit resten av året.

– Vi har möjlighet till en kredit på 100 miljoner som vi börjat använda oss av och vi gör redan nu bedömningen att hela den krediten kommer att förbrukas. Det kommer att bli en tuff höst och det kommer att bli tufft att klara uppdraget, säger Fredrik Modigh, ekonomichef på Arbetsförmedlingen (AF).

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att skapa förutsättningar för att personer som är nya i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Olika etableringsinsatser görs i samverkan med flera olika aktörer, och det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret.

Totalt har Arbetsförmedlingen i år tilldelats 9 miljarder kronor till etableringsuppdraget. 5 miljarder av dessa är ersättningspengar till deltagare. 2,6 miljarder ska gå till kostnader för olika program för deltagarna, exempelvis utbildning och 1,4 miljarder ska användas till personalkostnader. När det gäller pengar till etableringsersättningen och programkostnader kommer AF få ett överskott i år på drygt 700 miljoner. Det framgår i en färsk rapport som AF kommit ut med i veckan.

– Dessa 700 miljoner i överskott får inte överföras och användas till personalkostnader, säger ekonomichefen.

Arbetsförmedlingen skriver i sin rapport att de gör en bedömning att antalet nya deltagare inom etableringsuppdraget kommer att öka kraftigt under andra halvåret i år och under nästa år.

– Vi har gjort denna bedömning efter uppgifter som vi fått från Migrationsverkets senaste prognos. För att möta den ökade tillströmningen av deltagare behöver vi anställa mer personal, säger Fredrik Modigh.

Enligt ekonomichefen kommer de föreslagna anslagen för år 2017—2019 inte heller att räcka.

– Vi gör bedömningen nu att vi skulle behöva 7,5 miljarder till under dessa år, till personalkostnader, ersättning till deltagarna och till kostnader för olika program för deltagarna, säger han.

Fredrik Modigh berättar att myndigheten har en beredskapsplan och att en dialog om problemet förs med uppdragsgivaren, regeringen.

Fakta: Etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag omfattar personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa.

Personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till dessa insatser.

Etableringsinsatserna snabbar på individens väg till arbete eller studier.

Etableringsinsatserna görs i samverkan med flera olika aktörer, och det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret.

Källa: AF