En Stockholmslärare blir av med sin legitimation på grund av grov oskicklighet. Det är första gången Lärarnas ansvarsnämnd dragit in en legitimation.

Läraren har varit verksam i både förskola och skola i Stockholm. Skolinspektionen hade anmält lärarens agerande i båda dessa verksamheter, skriver Lärarnas Nyheter.
I sin sammanfattning skriver myndigheten om hur barn och elever varit rädda för läraren, som kränkt dem på olika sätt vid upprepade tillfällen.

Läraren ska också ha fått kritik för sitt sätt att bemöta kolleger och föräldrar.
Det här är ett ganska speciellt fall. Vi ser ett mönster av att sakna vilja till utveckling isitt förhållningssätt, säger Lärarnas ansvarsnämnds ordförande Lars Dirke.

Tjänstemän vid Stockholm stad, som genomfört en utredning i samband med tillsyn av förskolan menade att läraren inte bör arbeta med barn överhuvudtaget.

Mönstret går igen när läraren arbetade vid en grundskola. Olämpligt bemötande av elever och kolleger.

Läraren själv bestrider anklagelserna.

Ansvarsnämnden kritiserar Skolinspektionens utredning för att de inte hört personer som kunnat lämna positiva omdömen om läraren. Men trots det anser nämnden att de har underlag nog för att kunna fatta sitt beslut.

Läraren har tidigare varnats för oskickligt yrkesutövande, men det är första gången en legitimation dras in på den grunden.
-Det är en grannlaga uppgift att säga exakt var gränsen går mellan varning och indragen legitimation. I det här fallet har kritik framförts från flera håll under lång tid utan någon förbättring, säger Lars Dirke till Lärarnas Nyheter.

Läraren kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.