Var femte kommunanställd i Malmö och Göteborg uppger att de blivit utsatta för kränkande särbehandling, visar en granskning av städernas medarbetarenkäter som Svenska Dagbladet gjort.

– Vi vet att det här är relaterat till ohälsa, så det är anmärkningsvärt om det är så, säger Ulrich Stoetzer, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, till tidningen.

Normalt brukar ungefär var tionde av de anställda på en arbetsplats uppge att de utsatts för mobbning eller annan kränkande särbehandling.

I Malmö stad uppger dessutom var tionde medarbetare, vilket motsvarar 1 800 kommunanställda, att de utsatts för diskriminerande trakasserier det senaste året.

Framför allt handlar det om etnisk diskriminering och det är oftast arbetskamraterna som ligger bakom trakasserierna.