En ny undersökning från Samhall visar att allt fler företag anställer personer med funktionsnedsättning. Men fördomar och okunskap hindrar ännu fler att få arbete.

Andelen arbetsgivare som säger att de har personer med funktionsnedsättningar anställda har ökat med 12 % (från 46 % till 58 %) sedan 2014, skriver Samhall i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att okunskap och fördomar fortfarande sätter stopp för att än fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få arbete.

Nästan hälften av de tillfrågade arbetsgivarna (49 %) som inte har någon person med funktionsnedsättning anställd, säger att de saknar tillräcklig kunskap för att våga anställa.

Samhall har vartannat år gett undersökningsföretaget Novus i uppdrag att göra en kartläggning av hur svenska företag ser på att anställa personer med funktionsnedsättning.

2016 års undersökning visar en positiv trend vad gäller andelen företag som uppger att de har personer med funktionsnedsättning anställda. 2016 var andelen 58 %, vilket kan jämföras med 46 % år 2014 och 39 % år 2012.

På telefonfrågan till 500 personer med rekryteringsansvar tror är den största fördelen med att anställa en person med nedsatt arbetsförmåga, menar en tredjedel (33 %) att deras kunder tycker att det är viktigt att de tar ett socialt ansvar.

Detta är nästan en tredubbling jämfört med år 2014 (13 %) och visar att medvetenheten och det sociala ansvarstagandet växer på svensk arbetsmarknad. Var fjärde menar också att en mångfald på arbetsplatsen skapar en bättre arbetsmiljö.

Men hälften av de tillfrågade utan anställda med funktionsnedsättning säger att de saknar tillräcklig kunskap för att vara trygg med att anställa personer med funktionsnedsättning.

– Rapporten visar att allt fler arbetsgivare ser möjligheterna och vinsterna i att ha en arbetsplats som präglas av mångfald och som speglar samhället i stort. Det är lovande, säger Monica Lingegård vd på Samhall och fortsätter;

-Samtidigt kan vi inte blunda för att okunskapen och osäkerheten kring funktionsnedsatta på arbetsmarknaden fortfarande är stor. Fler måste göra mer för att göra upp med mossiga fördomar och attityder.