2023 – då är det dags för Sverige att ta över EU:s roterande ordförandeskap. Det enades EU:s 28 medlemsländer om idag, onsdagen den 27 juli, rapporterar Europaportalen.

Det roterande ordförandeskapet  innebär att varje medlemsland under sex månader får leda arbetet i ministerrådet och sköta förhandlingarna med EU-parlamentet å medlemsländernas vägnar.

Uppdateringen är en följd av att Storbritannien efter Brexitomröstningen avsagt sig sitt ordförandeskap som skulle ha ägt rum sista halvan av 2017. Istället skjuts alla ordförandeskap därefter fram ett halvår.

Medlemsländerna enades även om turordningen mellan 2020 och 2030. Beslutet innebär att Sverige får sitt nästa ordförandeskap första halvåret 2023, om sju år. Tidigare har Sverige haft ordförandeskap: 2001 och 2009.

Ordförandelandet leder och organiserar det dagliga arbetet i EU. Landets ansvarige minister är ordförande för respektive ministerråd exempelvis leder ordförandelandets transportminister mötena när medlemsländernas transportministrar träffas.

Ordförandelandet sköter även kontakterna mellan rådet, kommissionen och EU-parlamentet.

Nästa år är det dags för Malta och Estland att dela på ordförandeskapet. 2018 är det dags för Bulgarien och Österrike.

Här är turordningen för ordförandeskapet