Två kommuner av tre ställer krav på kollektivavtalsliknande villkor när de upphandlar. Det visar en enkät från Näringslivets regelnämnd (NNR).

Enligt NNR är sådana krav ett problem för små företag.

– Det bäddar för att enbart väletablerade större företag kan komma i fråga för att lägga anbud. Här tror vi att ett omtänk hade gynnat både kommunerna och de mindre företagen, säger Andrea Femrell, vd för NNR, i en kommentar.

Organisationen motsätter sig också lagstiftning som tvingar kommunerna att kräva kollektivavtalsliknande villkor.

– Det är mycket tveksamt om det är ett bra sätt att komma åt problemet, säger Andrea Femrell till tidningen Dagens Samhälle. Det kommer att bli en enorm flora av krav och avtal som är svåra att tolka och följa upp för kommunerna.

Enkäten visar också att runt hälften av kommunerna inte följer upp sina upphandlingar och kontrollerar att kraven som ställdes uppfylls. Det innebär en risk för sämre kvalitet och mindre trovärdighet för upphandlingssystemet, anser NNR.

Näringslivets regelnämnd är en sammanslutning av 18 näringslivsorganisationer, däribland Almega, Småföretagarnas riksförbund, Svenskt näringsliv och Transportföretagen.