Karlstad kommun får betala 300 000 kronor för att lärarnas arbetsmiljö vid tre skolor inte åtgärdats i tid.

Situationen för lärarna bedömdes som undermålig efter en inspektion av Arbetsmiljöverket under fjolåret. Enligt förvaltningsrätten har kommunen inte levt upp till de krav på förbättringar som framfördes och dömer därför ut vitesbeloppet, uppger SVT Nyheter Värmland.

Lärarna ansåg att deras arbetssituation var ohållbar bland annat eftersom tiden inte räckte till för arbetsuppgifterna och att det inte framgick vilken prioriteringsordning som gällde. Kommunen har upprättat en prioriteringslista men förvaltningsrätten anser att den inte nått ut till personalen.