VISBY 2016-07-07 Gudrun Schyman i Visby. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Gudrun Schyman i Visby under Almedalsveckan 2016. Foto: Henrik Montgomery/TT

Feministiskt Initiativs partiledare Gudrun Schyman vill övertyga LO-medlemmar med sin politik om pensionsreformer och arbetstidsförkortning. Och samarbetet med Kommunals tidigare ordförande Annelie Nordström kan fortsätta.

Gudrun Schyman har ägnat veckan lång åt att sprida Feministiskt Initiativs, FI, politik på Donners Plats i Visby.

Politikerveckan i Almedalen är en chans för partiet att synas, till skillnad från övriga året då Gudrun Schyman anser att hon är i ”medieskugga”.

Vid valet 2014 fick FI 3,1 procent av rösterna. Men kampen om en plats i riksdagen fortsätter och det är dags att vrida samhällsdebatten, anser Gudrun Schyman.

– Jag oroas över utvecklingen av den nationalistiska retoriken i Almedalen som är väldigt påfallande bland övriga partier. Det har blivit en högervridning och det sker inga diskussioner om att mänskliga rättigheter är universellt.

Ni pratar om en feministisk ekonomisk politik – vad går den ut på?
– Den måste stärka kvinnor som grupp. Det syns i löner och pensioner och det är frågor som absolut måste upp på agendan. Just nu undandrar partierna sig diskussioner om pensioner, frågan är inlåst, vilket är förödande för kvinnor. Alla områden där diskriminering slår, slår också i pensionen. Andelen fattigpensionärer ökar hela tiden och pensionssystemet måste förändras.

Hur då?
– Garantipensionen måste höjas till 11 800 kronor, som är lägsta inkomst enligt EU:s fattigdomsgräns. Vi måste släppa kopplingen till lön, det finns andra saker som också måste vägas in i pensionen, som till exempel vård av barn. Vi anser att pensionen ska grunda sig på de bästa 20 åren av arbetslivet.

Vilket är det största ekonomiska slöseriet i Sverige?
– Skatteflykten.

Vänsterpartiet har lanserat ett förslag om en ekonomisk insatsstyrka för att stoppa skatteflykten. Vad säger du om det?
– Det tycker jag är bra. Varje försök till att stoppa skattesmitare är bra.

Hur kan FI förbättra den ekonomiska situationen för LO-medlemmar?
– Bland LO-medlemmarna finns många kvinnor, främst inom Kommunal. Vi måste komma tillrätta med löneskillnaderna mellan industri och vård- och omsorg. Det ändrar sig med myrsteg. Vi vill ge Medlingsinstitutet i uppdrag att modernisera lönebildningen, i dag har det bara i uppdrag att jobba efter märket som ju sätts av industrin.

Vad säger du om Kommunals löneavtal för undersköterskorna?
– Det var ett kreativt sätt av Kommunal att runda märket. Men vi har inte tid att vänta på att lönerna ska bli mer jämställda grupp för grupp, det måste ske snabbare.

Vilka ekonomiska åtgärder är viktigast att ta tag i förutom pensionen?
– Det behövs en omfördelning av de ekonomiska resurserna för att nå politiska mål om hållbarhet och mänskliga rättigheter. Diskussioner om arbetstidsförkortning är också något som måste ske i ett modernt samhälle. Vi ser hur sjuktalen och psykisk ohälsa ökar och i de försök som gjorts med arbetstidsförkortning har det fungerat som en motor för bättre hälsa och att man kan organisera verksamheten på ett annat sätt.

Kommande år måste välfärden anställa hundratusentals nya arbetare. Hur ska det gå till?
– Vi måste öka attraktiviteten för dessa yrken. Att arbeta med vård- och omsorg är ett fantastiskt arbete men det måste ge betalt, liksom att arbetsförhållandena måste bli bättre.

Anser du att LO bör lyssna på andra partier och inte bara Socialdemokraterna?
– Absolut. Jag tror att de skulle tjäna på att bli mer självständiga. De starka banden till Socialdemokraterna finns kanske i ledningen, men inte bland medlemmarna.

Du talade om pensioner med Kommunals tidigare ordförande Annelie Nordström här i Visby i veckan. Stöttade du henne under Kommunalskandalen?
– Ja, visst gjorde jag det. Jag tycker att hon var en fantastisk ledare för Kommunal. Jag vet att hon arbetade mycket med strukturförändringar under sina år som ordförande, men det går inte att göra allt på en gång.

Vill du försöka värva henne till FI?
– Vi har samarbetat i många år och kommer säkert att göra det framöver. Hon ska bland annat medverka på våra kommundagar i september. Vi har samma syn på många frågor.

Kan hon bli en nyckelperson för er vid valet 2018?
– Där är vi inte än.