Åklagaren har enligt tingsrätten inte kunnat bevisa att det handlat om ”straffbar oaktsamhet” från SSAB:s sida.

Den 17 oktober 2013 dör industrirörmontörerna Tord Öberg, 64 år, och Torgny Bergdahl, 60 år, på jobbet. De får hundratals kubikmeter med stenkolstjära, tjärstoft och vatten över sig när de arbetar med att tömma en tjärtank inne på SSAB:s koksverk i Luleå. Det finns också en invallning runt tanken som stänger in dem.

De båda männen var anställda på rörföretaget Ivab i Piteå, som anlitats av SSAB som underentreprenör. Det företaget hade enligt åklagaren också brister i arbetsmiljöarbetet, men inte tillräckligt stora för att väcka åtal. Däremot väcktes åtal  mot en chef på SSAB för arbetsmiljöbrottet vållande till annans död, som kan ge fängelse. Och företagsbot för SSAB, där åklagaren yrkade på fyra miljoner kronor.

I dag torsdag friades såväl chef som SSAB av tingsrätten i Luleå. Orsakerna bakom de båda männens död anser tingsrätten vara dels att tankens nivåmätare visade för låga värden. Den innehöll alltså mer vätska än vad någon kunde känna till. Och att de båda männen sågade upp en för hög lucka i tanken samtidigt som de stod kvar på marken. Enligt tingsrätten var jobbet avblåst, bland annat för att en kranbil med korg skulle komma som de båda männen skulle hissas upp i när luckan väl öppnats.

Skulle nivån i tanken ha varit så som mätaren visade hade olyckan enligt tingsrätten ”i hög grad sannolikt inte inträffat”. Inte heller om de båda männen i stället för på marken befunnit sig i korgen till den kranbil som var på väg.

Det förblir, enligt tingsrätten, oklart varför de båda männen gått tillbaka till arbetet som var avblåst. Det är också oklart vilka besked som getts till de båda männen om när arbetet skulle påbörjas igen. Men enligt tingsrätten finns inget tvivel om att de visste att att lucköppningen skulle ske ståendes i en korg.

– När jag väckte åtal förväntade jag mig en fällande dom, säger åklagare Christer Forssman till TT. Tingsrätten delar inte min uppfattning, men jag måste överväga om domen innehåller sådana felaktigheter att jag vill överklaga. Även om den här chefen inte anses ha varit oaktsam ser jag frågor om var det ansvaret då tar vägen. Här tycker jag att det kanske kan finnas grund för en företagsbot.

Enligt en undersökning från Stockholms universitet 2013 ledde 2 procent av polisanmälningarna om arbetsmiljöbrott (2006-2010) till fällande dom.

 

LÄS OCKSÅ:

• SSAB-chef brottsmisstänkt för dödsolycka

• Chef misstänkt för dödsolycka på SSAB

• Två döda i SSAB-olycka

• Kollegorna sörjer de två omkomna