Timanställda och arbetstagare med tidsbegränsad anställning kan gå miste om sjukpenning. Försäkringskassan klassar oftast sjuka med dessa anställningar som arbetslösa istället, rapporterar Sveriges Radio. 
Tolkningen av anställningsformer i samband med sjukdom uppmärksammas i en färsk rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, som också konstaterar att detta måste granskas mer ingående.
Vi ser att de här otrygga anställningarna ökar, både inom den privata sektorn och även inom kommun- och landstingssektorn. Och då blir det fler av våra medlemmar som kommer att ställas inför de här problemen i sjukförsäkringen, säger Phillip Eldon, förbundsjurist hos fackförbundet Kommunal till Sveriges Radio.
I dag har drygt 16 procent av alla anställda i Sverige någon form av tidsbegränsad anställning. Men inom vissa branscher är andelen nästan dubbelt så hög. Nu visar rapporten att tillfälliga anställningar utan fast månadslön riskerar att ge lägre sjukpenning om sjukfallet inte inträffar under en schemalagd arbetsdag. Dessutom kan tillfälliga inhopp på en arbetsplats, även om de pågått under flera år, räknas som ”behovsanställning” hos Försäkringskassan, det vill säga som ingen anställning alls.
Den som blir sjuk efter att ha jobbat på sådana villkor får ingen sjukpenning, utan hänvisas till Arbetsförmedlingen. Någon rehabilitering tillbaka till det tidigare jobbet blir det heller inte, den sjuke arbetsprövas i stället mot hela arbetsmarknaden, direkt.