LO-distriktet i Stockholms län har för femte året i följd presenterat ett Upphandlingsindex som granskar vilka rutiner länets kommuner har för att kontrollera leverantörer som de köper varor och tjänster av.

Resultatet, som baseras på en enkätundersökning som skickats ut till länets 26 kommuner, visar att det görs för få insatser för att komma tillrätta med rutinerna som säkerställer kraven vid upphandling.

– Offentlig upphandling är ett kraftfullt politiskt verktyg som med bättre kontroller och med fastställda rutiner kan minska skattefusk, förbättra arbetsvillkor och främja en sund konkurrens. Kommuner bör ta ett större ansvar genom att skärpa upp sina rutiner, säger Stefan Hansson, chef för LO-distriktet i Stockholms län.

Enbart i Stockholms län uppgår de förlorade skatteintäkterna till dryga 50 miljarder kronor årligen. LO:s Upphandlingsindex visar att nära sex av tio kommuner i länet inte kontrollerar alla underleverantörer vid upphandling.

I de fall ett upphandlat företag använder underleverantörer har kommunerna ingen kunskap om dessa följer lagar och regler kring exempelvis arbetsgivaravgifter och skatt. Och bara en tredjedel av kommunerna kontrollerar löpande att alla deras huvudleverantörer följer lagar och förordningar.