Det var i höstas som de båda männen började bråka inne på restaurangen där de båda jobbat i cirka två år. Bråket ska till en början ha handlat om arbetsuppgifter. Efter ett tag övergick det verbala bråket mer till slagsmål. Ägaren till restaurangen skickar hem de båda männen. Först den numera avlidne, och sedan den 35-årige man som på väg från jobbet kommer att köra på honom.

Tingsrätten dömde i april i år 35-åringen till 15 års fängelse för mord. Rätten ansåg att han orsakat sin arbetskamrat en ”våldsam död” och att handlingen verkar vara styrd av ”en önskan att hämnas”.

Båda parter överklagade domen. De anhöriga och åklagaren ville få straffet skärpt. Medan 35-åringen ville få det till en olycka där mannen plötsligt hoppat fram framför hans bil, och därmed bli frikänd.

Nu friar Göta hovrätt mannen för mord, och dömer honom i stället till tre år och sex månaders fängelse för grov misshandel och vållande till annans död.

Den fråga som prövas är om det funnits uppsåt – ett syfte att döda. Det ska vara ”ställt utom rimligt tvivel” för att en människa ska dömas för ett uppsåtligt brott, dit mord räknas. Och i det här fallet har den juridiska bedömningen handlat om ett så kallat likgiltighetsuppsåt. Det vill säga om den anklagade i det avgörande ögonblicket inser att det finns en risk att en person kan dö, och om han i sådana fall är likgiltig inför det. Tingsrätten ansåg alltså att han var det.

Men det gör inte hovrätten som visserligen anser att handlingen, att köra på en oskyddad man bakifrån, är av ”betydande hänsynslöshet”. Och att 35-åringen gjort det medvetet, den tekniska bevisningen talar inte för en olycka. Han lämnar honom också påkörd och allvarligt skadad på brottsplatsen.

Men han tillkallar hjälp och kommer tillbaka, vilket hovrätten anser tyder på att han inte är likgiltig inför mannens död. De båda kollegerna har också av vittnen, andra arbetskamrater, beskrivits som goda kolleger som inte bråkat tidigare.

Även det väger hovrätten in i sin syn på eventuell likgiltighet, och anser att det inte går att bevisa att 35-åringen har varit likgiltig inför sin arbetskamrats död. Hovrätten var enig i sin dom.