Under tisdagen stod det klart att Sverige fick den eftertraktade platsen i FN:s säkerhetsråd. Arbetet ringde till Aleksander Gabelic, ordförande för Svenska FN-förbundet.

Aleksander Gabelic, ordförande för Svenska FN-förbundet.

Aleksander Gabelic, ordförande för Svenska FN-förbundet.

Efter beskedet – hur glad är du?
– Det är en fantastisk framgång för Sverige och svensk utrikespolitik.

Vad sysslar säkerhetsrådet med?
– Det är en grupp inom FN med 15 länder som sysslar med frågor som rör internationell säkerhet och fred som det står i stadgan. Men i dag har vi ett brett säkerhetsperspektiv som inkluderar många områden.

Kan du ge konkreta exempel som Sverige kan vara med och påverka?
– Till exempel så kan vi lyfta kvinnor- och flickors rättigheter under arbetet med mänskliga rättigheter. Sen tycker jag att Sverige kan jobba för att göra FN mer modernt och transparent.

Behöver Sverige betala någon avgift för att vara med i säkerhetsrådet?
– Nej.

Det här blir fjärde gången Sverige sitter i säkerhetsrådet. Vad bidrog vi med förra gången?
– Då fattades beslut om FN-poliser, Rwanda-tribunalen som handlade om att straffa förövarna som begick folkmorden i Rwanda. Då pågick också ett fredsförebyggande arbete i Makedonien där det var väldigt oroligt.

– Den här gången kan det handla om Syrien och Rysslands agerande i vårt närområde.

* 15 länder ingår i FN:s säkerhetsråd. Fem länder har permanenta platser, de övriga länderna byts ut. Sverige ska sitta i säkerhetsrådet 2017-2018.