Omkring 800 anställda vid ideella vård- och omsorgsföretag har fått ett nytt avtal. För första gången anges en gräns för hur länge en anställd kan ha beredskap.

Avtalet, som gäller från den 31 mars 2016 och ett år framåt, berör i huvudsak behandlingsassistenter och chefer vid Stadsmissionen, Bräcke diakoni, ett antal hvb-hem och andra ideella företag.

De tvingas ofta att ha beredskap när de är ”lediga” – de måste alltså vara anträffbara och redo att avbryta ledigheten för att jobba. Något som bara belönas med mycket blygsam ersättning, och inkräktar på den anställdes privatliv.

–  Medan jourtid begränsas i lag finns i princip ingen gräns för hur mycket beredskap man kan ha, säger Linda Belhouchat, ombudsman vid Vision som har förhandlat fram det nya avtalet.

–  Nu inför vi för första gången en begränsning: Efter fem dagars beredskap i sträck ska den anställda ska ha två beredskapsfria veckor. Medarbetarna får inte heller ha mer än sju dagars sammanhängande beredskap.

Det nya avtalet innebär också att den som tvingas avbryta sin dygns- eller veckovila ska kompenseras med ledighet i nära anslutning till arbetet – helst innan nästa arbetspass, annars inom sju dygn.

Vision hade krävt att de anställda i ideella företag skulle få samma yttrande- och meddelarfrihet som offentligt anställda har, men det gick motparten Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg inte med på.

Avtalet garanterar löneökningar på ”minst 2,2 procent”, enligt Vision. Linda Belhouchat uppskattar att medellönen på avtalsområdet ligger mellan 25 000 och 26 000 kronor i månaden.