Tobias Baudin med personal på neontalsavdelningen. Foto: Mårten Nilsson

Främre raden, från vänster: Christina Danielsson-Hagelberg, Eva Tjernberg Höglund, Lena Huss, Märta Nyman och Linda Tjärnås. Bakre raden: Marie Carlström, Lars Nylander, Tobias Baudin samt (delvis skymda) Sussi Kostic Navidi och Petra Engström. Foto: Mårten Nilsson

– Jag gör samma jobb som undersköterskorna och blir kränkt om jag inte får de extra 500 kronor som de får, säger barnsköterskan Marie Carlström. Kommunals nya ordförande får jobba hårt för att försvara förbundets lönesatsning på uskorna.

LÄS OCKSÅ Oklart vem som räknas som uska vid löneökning

Tio kvinnor och en man har kommit till mötesrummet på Sachska barnsjukhuset i Stockholm, där Tobias Baudin gör sitt första arbetsplatsbesök som nyvald ordförande för Kommunal.

Han har först spritat händerna och guidats runt av arbetsplatsombudet Sussi Kostic Navidi, tittat in på neonatalavdelningarna och fått en glimt av modersmjölkscentralen, där donerad bröstmjölk pastöriseras och förpackas. När mötet börjar tar han de elva barnsköterskorna och undersköterskorna i hand.

På förhand har den nye ordföranden oroat sig för att medlemmarna ska sitta tysta. Det hade han inte behövt göra. Kommunals nya avtal, där undersköterskorna får 500 kronor mer i löneökning än alla andra, har rört upp känslorna.

– Varför kunde inte barnsköterskor ingå i den prioriterade gruppen när ni förhandlade? frågar barnsköterskan Marie Carlström. Jag blir kränkt om jag inte får de extra 500 kronor som undersköterskorna får!

– Här gör vi inte skillnad på undersköterskor och barnsköterskor, instämmer kollegorna. Vare sig vid anställningen eller i själva arbetet.

LÄS OCKSÅ Avtal klart för Kommunal

Oron är stor för att barnsköterskorna ska missgynnas för att de är relativt få, totalt omkring 1 500 i hela landet.

– Vi är en bortglömd yrkesgrupp, säger Ewa Tjernberg Höglund.

Tobias Baudin förklarar svårigheterna att få någon som helst löneökning utöver den norm som fack och arbetsgivare inom industrin sätter.

– Kommunals enda möjlighet var att peka ut en yrkesgrupp som särskilt viktig att satsa på. Annars hade det inte blivit en krona mer än normen.

– Nu ska vi driva på i de lokala förhandlingarna för att få in så många som möjligt i undersköterskesatsningen. Barnsköterskor och skötare inom psykiatrin är grupper som ligger nära undersköterskorna och kan bli aktuella, säger Tobias Baudin, som förvarnar om att årets lokala förhandlingar kommer att ta längre tid än vanligt.

Inte bara undersköterskesatsningen väcker frågor.

– Nu ska jag säga något som jag har burit på i många år, säger barnsköterskan Lena Huss. I 15 år jobbade jag natt på neonatalavdelningen. Var är mitt natt-OB, som syrrorna får? De har 3 000 kronor i månaden i nattillägg.

– Sjuksköterskorna får extra pengar när de tar extrapass, och extra pengar när de skjuter på semestern, säger Eva Wirén. Något sådant får inte vi.

– Det ska jag ta till mig. Jag ska ta upp frågan med er sektionsordförande, svarar Tobias Baudin, som fortsätter:

– I varje avtalsrörelse är det en avvägning om vi ska satsa på månadslönen, på högre OB eller kortare arbetstid. Hittills har vi lagt krutet på månadslönen.

Under mötets gång blir det tydligt att neonatalavdelningarna är snålt bemannade. Det var länge sedan det fanns en pool med undersköterskor som kunde fylla på där det fattas folk. Barnsköterskorna och undersköterskorna tänjer sig för att få vården att fungera.

– I dag jobbar jag från 13.30 till 21.30, säger Petra Engström. Men sedan händer det att jag beordras jobba natten också. Då går jag från 13.30 ena dagen till 07.15 nästa dag. Man är rätt degig i slutet av ett sådant pass. Och vi ska hålla koll på maskiner som håller små barn vid liv.

Tobias Baudin ser sig frågande omkring: Bryter inte sådana arbetspass mot lagen?

– Det skiter de i, ropar flera barnsköterskor till svar.

Medan Vårdförbundet har fasta medlemsavgifter varierar medlemsavgiften till Kommunal med inkomsten. Barnsköterskorna upprörs över att den som tar på sig extra pass för att tjäna lite extra, kanske offrar en ledig julafton, straffas med högre avgift till facket.

– Vad får jag för de extra pengarna? frågar Petra Engström. Det kan bli 600 kronor i medlemsavgift.

– Nackdelen med att gå över till fasta avgifter är att de som har hög lön då skulle få sänkt avgift, medan de som har låg lön får betala mer, säger Tobias Baudin.

Slopad karensdag i sjukförsäkringen, kortare arbetsdagar och större respekt för barnsköterskors och undersköterskors kunnande är andra uppdrag som medlemmarna skickar med sin förbundsordförande. När mötet går mot sitt slut säger han:

– Det var mycket jag fick med mig. Vi har en del att ta itu med.

Ewa Tjernberg Höglund replikerar blixtsnabbt:

– Ja, det finns att jobba med. För ni har väl slutat festa nu va?