Foto: Janerik Henriksson/TT

Åtta av tio vägarbetare oroar sig över bristande säkerhet. Nästan varannan uppger att de under det senaste året har upplevt en eller flera incidenter, visar en ny Novus-undersökning som Seko har beställt. – Med bilar som passerar bakom ryggen på armlängdsavstånd är arbetsmiljön ”eländig” många gånger, säger vägarbetaren Aarre Määttä.

Semestertrafiken rullar nu på vägarna. Samtidigt är det högsäsong för vägarbeten. Trafikverkets lista över arbetsplatser på de svenska vägarna är extremt lång, den här sommaren som så många andra somrar. Att vägarbeten är särskilt olycksdrabbade är inte heller någon nyhet.

Men enligt en opinionsmätning som fackförbundet Seko låtit Novus göra så har otryggheten för väg- och banarbetare ändå ökat de senaste åren. Allt tyder därför på att Sekos medlemmar lever farligare nu än vad de gjort tidigare.

Enligt undersökningen har antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökat kraftigt.

– Det är en stadig och tydlig trend uppåt. Olyckor ökar faktiskt ganska tydligt, påpekar Björn-Inge Björnberg, ansvarig ombudsman på Seko.

Nästan hälften, 45 procent, av de tillfrågade i Novus-mätningen uppger att de under det senaste året har varit med om en eller flera trafikrelaterade incidenter på sin arbetsplats. Seko har vid två tidigare tillfällen gjort samma undersökning. Utfallet 2011 var 37 procent och 2009 26 procent.

Aarre Määttä har jobbat på vägbyggen sedan 1977. Många gånger har han känt sig väldigt utsatt.

– På de stora vägarna kan det vara riktigt eländigt. Trafiken går bara trettio centimeter ifrån oss och bilisterna visar inte mycket till hänsyn, säger Aarre Määttä, som just nu jobbar på väg 373, som går mellan kusten och Norrbottens inland, från Piteå till Arvidsjaur.

Själv har han aldrig råkat ut för någon personskada, men det är ständiga incidenter som visar hur farligt arbetet är. Det kan vara fordon som hakar fast i varandra och speglar som ryker.

– Visst är det så. Bilisterna kommer fort och plötsligt, du står med ryggen mot dem. Så visst känner man en oro. Man kan aldrig känna sig hundra procentigt säker.

Många, åtta av tio, oroar sig ibland eller ofta för att arbeta ute på vägarna på grund av den bristande säkerheten. Även där har det skett en ökning. Nio av tio menar också att trafikanterna inte tar tillräckligt hänsyn till dem som arbetar på vägarna. Också på det området går utvecklingen i negativ riktning. 42 procent menar att bilisterna inte tar någon hänsyn över huvudtaget. Trafikverket har i sina mätningar visat att många kör för fort.

– Följ hastighetsgränserna – det är vårt viktigaste budskapet till alla bilister. Men för att det ska ha effekt måste man också öka övervakningen från väghållarens sida, som ofta är kommunerna, och även från polisen sida, säger Björn-Inge Björnberg.

Sekos krav för att få bukt med olyckor vid väg- och banarbeten:

1.Led alltid om trafiken vid vägarbetsplatser vid större vägar.
2.Höj böterna för dem som bryter mot hastighetsbegränsningar vid vägarbeten.
3.Utöka hastighetsövervakningen vid vägarbeten.
4.Begränsa antalet entreprenadled till två. När många entreprenörer är inblandade är det svårare att hålla uppe säkerhetsnivån.

Fakta

Antal intervjuer: 1 006.

Deltagarfrekvens: 53 procent av nettourvalet.

Urval: Slumpmässigt ur Sekos medlemsregister inom området ”väg och ban”.

Tidperiod: 3-19 maj 2016.

Fakta om undersökningen

• Har det under det senaste året uppstått någon incident vid din arbetsplats som är relaterad till trafiken?

2009: 26 procent

2011: 37 procent

2016: 45 procent

• Händer det att du oroar dig för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet?

Andel som svarar ja.

2009: 47 procent

2011: 72 procent

2016: 82 procent

• Tycker du att trafikanterna tar tillräcklig hänsyn till dem som arbetar på vägen?

Andel som svarar nej.

2009: 82 procent

2011: 88 procent

2016: 91 procent

Källa: Novus